MÜDDEİUMUMİLİK (TDK)

Savcılık.

Müddeiumumilik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi D , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi İ , yedinci harfi U , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi M , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi K . Başı M sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SAVCI Nedir?

Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi.

SAVCILIK Nedir?


1 . Savcı olma durumu, müddeiumumilik.
2 . Savcının görevi.
3 . Savcının makamı.
4 . Savcının görev yaptığı bina: "Genç, temiz, pak kadın nöbetçinin tarifi üzerine savcılığın önüne kadar geldi."- A. Gündüz.

D D E K L M M M U U Ü İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Müddeiumumilik,

11 Harfli Kelimeler

Müddeiumumi,

8 Harfli Kelimeler

Didilmek, Kedidili,

7 Harfli Kelimeler

Didilme, Dikilme, Ümmilik,

6 Harfli Kelimeler

Demlik, Dikili, Dilmek, Dimdik, Edimli, İkilem, Kümeli, Likide, Memluk, Mumluk, Müddei,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Demli, Didim, Dikel, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilme, Duluk, Ekili, Emlik, İkili, İklim, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, Kilim, Kudüm, Kumlu, Kumul, Melik, Memul, Milim, Mimik, Mimli, Mudil, Mukim, Mumlu, Mülki, Umumi,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Dide, Dimi, Dudu, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Elik, Elim, Emik, Emmi, İdil, İlik, İlim, İlke, İlme, İmdi, Kedi, Kile, Kimi, Kule, Kulu, Küme, Lime, Mide, Midi, Mudi, Mülk, Ukde, Ulum, Umde, Umum, Ülke, Ümmi,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Dul, Dük, Edi, Ekü, Elk, İde, İki, İle, İlk, Kel, Kem, Kil, Kim, Kul, Kum, Kül, Lim, Lük, Mil, Mim, Mum, Udi, Ulu, Umu,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.