MÜDDEİUMUMİ (TDK)

Savcı.

Müddeiumumi kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi D , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi İ , yedinci harfi U , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi M , onbirinci harfi İ . Başı M sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SAVCI Nedir?

Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi.

D D E M M M U U Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Müddeiumumi,

6 Harfli Kelimeler

Müddei,

5 Harfli Kelimeler

Didim, Umumi,

4 Harfli Kelimeler

Dide, Dimi, Dudu, Edim, Emmi, İmdi, Mide, Midi, Mudi, Umde, Umum, Ümmi,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Edi, İde, Mim, Mum, Udi, Umu,

2 Harfli Kelimeler

De, Em, İm, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.