MÜDAHİL (TDK)


1 . Karışan.
2 . hukuk Davaya müdahale eden: "Müdahil avukat."- .

Müdahil kelimesi baş harfi M son harfi L olan bir kelime. Başında M sonunda L olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi H , altıncı harfi İ , yedinci harfi L . Başı M sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AVUKAT Nedir?


1 - Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği koşulları taşıyan kimse, savunman.
2 - Gerekmediği halde başkasının savunmasını üstlenen kimse.

DAVA Nedir?


1 . Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
2 . Sav: "Erkekler davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir."- H. C. Yalçın.
3 . mecaz Sorun: "O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz."- Y. K. Beyatlı.
4 . mecaz Ülkü: "Ankara'nın bırakılışını Türkiye'nin ve davanın bırakılışı sayanlar vardı."- T. Buğra.
5 . argo Sevgili.

HUKUK Nedir?


1 - Haklar, insan varlığına temel oluşturan hak ve adalet kavramı.
2 - İnsan ve yurttaşlık haklarını kuram ve uygulama açısından uygulayan bilim.
3 - Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü, tüze.
4 - Yasaların cezayla ilgili olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren bölümü.
5 - Haklar.
6 - Ahbaplık, dostluk.

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

MÜDAHALE Nedir?


1 . Karışma, araya girme: "Sözümü adi bir müdahale zanneder diye korktum."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . hukuk Bir dava sonucu verilecek olan kararın, dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları.

A D H L M Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Müdahil,

5 Harfli Kelimeler

Dahil, Hadim, Halim, Hamil, İhmal, İlham,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Alim, Amil, Dahi, Daim, Hadi, Hail, Hali, Hami, Hüda, Hüma, İdam, İham, İlah, İlam, İmal, İmha, İmla, Mail, Mali,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ahi, Ali, Dah, Dal, Dam, Dil, Had, Hal, Ham, İla, İma, Lam, Lim, Mai, Mal, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Al, Am, Ha, İl, İm, La, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.