MÜDÜRLÜK (TDK)


1 . Yönetmenlik, direktörlük, müdüriyet.
2 . Yönetmenin, müdürün görevi veya yeri, müdüriyet.

Müdürlük kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi D , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi K . Başı M sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİREK Nedir?


1 . Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek: "Kayıkçı yelkeni açmak için ilkin direği yerine oturtmalıdır."- S. Birsel.
2 . Sütun.

DİREKT Nedir?


1 . Dolaysız, aracısız: "İki devlet arasında direkt ilişki yok."- .
2 . zarf Doğru olarak, hiçbir yerde durmadan, duraksız, doğruca: "Bu otobüs direkt İstanbul'a gider."- .
3 . zarf Doğrudan, doğrudan doğruya: "Sınıfını direkt geçen öğrenci."- .

DİREKTÖR Nedir?

Yönetmen.

DİREKTÖRLÜK Nedir?

Yönetmenlik, müdürlük.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MÜDÜR Nedir?


1 . İdare eden, yöneten: "Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar."- N. Cumalı.
2 . Başöğretmen.
3 . Yönetmen.

MÜDÜRİYET Nedir?

Müdürlük: "Müdüriyet polisi elinde kâğıtlar dış kapıya doğru yürüyordu."- Ç. Altan.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YÖNETME Nedir?

Yönetmek işi.

YÖNETMEN Nedir?


1 . Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör.
2 . sinema, tiyatro Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik vb. ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan kimse, rejisör.

YÖNETMENLİK Nedir?


1 . Yönetmen olma durumu.
2 . Yönetmenin görevi veya yeri.

D K L M R Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Müdürlük,

6 Harfli Kelimeler

Dürülü, Ürkülü,

5 Harfli Kelimeler

Dürüm, Müdür,

4 Harfli Kelimeler

Dürü, Mülk, Ülkü, Ümük, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Dük, Kül, Kür, Lük,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.