MÜCEHHEZ (TDK)


1 . Donanmış.
2 . Hazırlıklı, hazırlanmış.

Mücehhez kelimesi baş harfi M son harfi Z olan bir kelime. Başında M sonunda Z olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi C , dördüncü harfi E , beşinci harfi H , altıncı harfi H , yedinci harfi E , sekizinci harfi Z . Başı M sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

HAZIRLIK Nedir?

Hazırlanmak için gereken şey veya durumların bütünü.

HAZIRLIKLI Nedir?

Bir şey için önceden hazırlanmış olan, tedarikli: "Hazırlıklı bir konuşma."- .

C E E H H M Z Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mücehhez,

5 Harfli Kelimeler

Hemze, Hüzme,

4 Harfli Kelimeler

Ehem, Ezme, Hece, Meze, Müze, Üzme,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cüz, Ece, Hem, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Eh, Em, He, Me, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.