MÜŞTEREKEN (TDK)

Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle: "Eğer o razı olmazsa masrafı müştereken veririz."- M. Ş. Esendal.

Müştereken kelimesi baş harfi M son harfi N olan bir kelime. Başında M sonunda N olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi N . Başı M sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRLİ Nedir?


1 . Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan.
2 . isim İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as.

BİRLİK Nedir?


1 . Tek, bir olma durumu, vahdaniyet: "Tanrı'nın birliğine inanır."- .
2 . Bir arada olma durumu, vahdet: "Türk milletinin birliği."- .
3 . Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet: "Dil birliği. Ülkü birliği."- .
4 . Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek: "Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği."- .
5 . sıfat Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen: "Birlik cezve."- .
6 . askerlik Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk: "Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı."- N. Cumalı.
7 . edebiyat Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.
8 . felsefe Bölünmezliği içeren yalın bütün.
9 . müzik En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.

BİRLİKTE Nedir?


1 . Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare."- T. Fikret.
2 . Yanında, beraberinde: "Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?"- .

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

MASRAF Nedir?


1 . Harcanan para, gider: "Çiftlik kâhyası her sene uzun bir masraf defteri gönderir."- H. R. Gürpınar.
2 . eskimiş Bir şeyin yapımında kullanılan gereç, harç: "Bu yemeğin masrafı bol tutulmuş."- .

MÜŞTEREKEN Nedir?

Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle: "Eğer o razı olmazsa masrafı müştereken veririz."- M. Ş. Esendal.

OLMAZ Nedir?


1 . İmkânsız, gerçekleşemez.
2 . isim Yapılamayacak iş, tutum veya davranış: "Onun o gözü pekliği, onurla ölümü göze alışıdır ki Atatürk'e olmazları oldurtmak gücünü vermiştir."- H. Taner.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAK Nedir?


1 . Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner: "Bırakın ortağıma bir telefon edeyim."- H. Taner.
2 . Kuma: "Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti."- E. E. Talu.
3 . sıfat Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek: "Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür."- N. Cumalı.

ORTAKLAŞA Nedir?


1 . Ortak olarak, el birliğiyle, müştereken, kolektif: "Ortaklaşa bir oyun yazmamızı önerecek kadar beni onurlandırdı idi."- H. Taner.
2 . isim Ortak iş: "İkisi de onun adına bu cendereye girdiklerini söylüyorlarmış, başkaca bir ortaklaşaları da yokmuş."- T. Uyar.

RAZI Nedir?

Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden: "O anda insan her felakete, her musibete razıdır."- R. H. Karay.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

E E E K M N R T Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Müştereken,

9 Harfli Kelimeler

Neşretmek,

8 Harfli Kelimeler

Müşterek, Neşretme, Şükretme,

7 Harfli Kelimeler

Ermenek, Kürneme, Menekşe, Menteşe, Tükenme, Tünemek, Türemek, Türkmen, Üretken, Üretmek, Üşenmek,

6 Harfli Kelimeler

Enemek, Erkete, Kement, Kemere, Kenter, Kermen, Kertme, Kreten, Küreme, Mertek, Neşter, Temren, Teneke, Tereke, Tüneme, Tünmek, Türeme, Üremek, Üretme, Üşenme,

5 Harfli Kelimeler

Eneme, Erken, Ermek, Eşmek, Etene, Etken, Etmek, Etmen, Kemer, Kemre, Kenet, Kerem, Kerte, Keşen, Keten, Küşne, Menşe, Merek, Meret, Metre, Nekre, Neşet, Nükte, Reşme, Şeker, Teker, Tekme, Tekne, Temek, Terek, Terme, Teşne, Tümen, Tünek, Tünme, Üreme, Ürkme, Üşmek, Ütmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Emek, Emen, Emet, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşme, Etek, Eten, Eter, Etme, Keme, Kene, Kent, Kere, Kete, Krem, Kreş, Küme, Küre, Kürt, Meke, Menü, Mert, Meşe, Meşk, Mürt, Nere, Neşe, Renk, Rüşt, Teke, Tere, Terk, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Erk, Kem, Ker, Keş, Ket, Kür, Küt, Men, Met, Nem, Net, Ret, Şek, Şem, Şen, Şer, Şet, Tek, Tem, Ten, Ter, Tüm, Tün, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Er, Eş, Et, Ke, Me, Ne, Nü, Re, Şe, Te, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.