MÜŞKÜLPESENT (TDK)


1 . Güçbeğenir.
2 . Bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran.

Müşkülpesent kelimesi baş harfi M son harfi T olan bir kelime. Başında M sonunda T olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi Ü , altıncı harfi L , yedinci harfi P , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi E , onbirinci harfi N , onikinci harfi T . Başı M sonu T olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAHANE Nedir?

Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep: "Alışveriş bahanesiyle acaba çıkıp bir dolaşsam mı?"- A. İlhan.

GÜÇBEĞENİR Nedir?

Her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent: "Güçbeğenir bir yaradılışta olan Celal'in bana ilk gün kanı kaynayıverdi."- H. Taner.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

UYDU Nedir?


1 . Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk: "Ay, yerin uydusudur."- .
2 . Türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan araç.
3 . sıfat, mecaz İşlerini ve davranışlarını daha güçlü birinin isteğine uyduran (devlet, kurum, kimse).

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

E E K L M N P S T Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Müşkülpesent,

11 Harfli Kelimeler

Üstünleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Üstünleşme,

9 Harfli Kelimeler

Sütlenmek, Üstlenmek, Ütülenmek,

8 Harfli Kelimeler

Kütleşme, Müktesep, Sütlenme, Tüplemek, Ünletmek, Üslenmek, Üstenmek, Üstlenme, Ütülemek, Ütülenme,

7 Harfli Kelimeler

Kentsel, Küpeşte, Küpleme, Küsüşme, Kütleme, Müşküle, Sülümen, Tükenme, Tünemek, Tüpleme, Üleşmek, Ünlemek, Ünletme, Üslenme, Üstenme, Üşenmek, Üşütmek, Ütüleme, Ütülmek,

6 Harfli Kelimeler

Kement, Kestel, Lüknet, Lümpen, Lüpten, Mektep, Mesken, Meslek, Mesnet, Müspet, Müşkül, Pekent, Pelenk, Peltek, Püskül, Püstül, Seklem, Sekmen, Stepne, Sünepe, Sünmek, Sütlük, Şeklen, Şlempe, Teleks, Tensel, Tepmek, Tümlük, Tümsek, Tüneme, Tünmek, Tüplük, Üleşme, Ünleme, Üstlük, Üstüne, Üşenme, Üşümek, Üşütme, Ütülme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eksen, Elmek, Enlem, Entel, Eslek, Esmek, Esnek, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etken, Etmek, Etmen, Etsel, Kelem, Kelep, Keles, Keleş, Kenet, Kepme, Kesel, Kesen, Kesme, Keşen, Keten, Külte, Kümes, Küplü, Küsme, Küspe, Küşne, Küşüm, Kütle, Kütlü, Lümen, Lünet, Melek, Meles, Meleş,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emet, Enek, Ense, Esen, Esme, Eşek, Eşme, Etek, Eten, Etme, Kele, Keme, Kene, Kent, Kese, Kesp, Kete, Kült, Küme, Küpe, Küsü, Leke, Lens, Lüks, Meke, Menü, Mest, Meşe, Meşk, Mülk, Neşe, Nüks, Pens, Pest,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Ekü, Elk, Epe, Kel, Kem, Kep, Kes, Keş, Ket, Kül, Küp, Küs, Küt, Lep, Leş, Lük, Lüp, Men, Met, Nem, Net, Pek, Pes, Peş, Sek, Sel, Sem, Sen, Set, Süt, Şek, Şem, Şen, Şet, Tek, Tel, Tem, Ten, Tül,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Es, Eş, Et, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Pe, Se, Şe, Te, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.