MÜŞARÜNİLEYH (TDK)

Adı geçen, adı anılan kişi.

Müşarünileyh kelimesi baş harfi M son harfi H olan bir kelime. Başında M sonunda H olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi Ü , yedinci harfi N , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi Y , onikinci harfi H . Başı M sonu H olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANILAN Nedir?

Adı geçen, °mezkûr.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇEN Nedir?

Bir önceki (hafta, ay, yaz, kış vb.): "Yine bir gün o kızı geçen yıl gördüğü incirlikte bir daha gördü."- O. C. Kaygılı.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

A E H L M N R Y Ü Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Müşarünileyh,

8 Harfli Kelimeler

Ümraniye,

7 Harfli Kelimeler

Hamilen, Hünerli, Mahşeri, Mineral, Mühliye, Mühreli, Nümayiş, Reyhani, Yülünme, Yürünme,

6 Harfli Kelimeler

Ahiren, Alümin, Hamile, Haneli, Hareli, Haşiye, Hemşin, Himaye, Mahiye, Mahşer, Maliye, Marley, Milyar, Minare, Münhal, Nahiye, Nehari, Neymiş, Nihale, Reyhan, Rüşeym, Şemail, Şiryan, Üreyiş, Ürüşme, Üryani, Üşürme, Yülüme, Yürüme,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Aleyh, Anemi, Anime, Anüri, Ehram, Email, Enayi, Ermin, Ermiş, Haile, Halen, Halim, Hamel, Hamil, Hamiş, Hamle, Harem, Harim, Haşin, Haşir, Hayli, Hilye, Himen, Hülya, Hüner, Hürle, Hürya, İhale, İhmal, İhram, İlahe, İlham, İlhan, İmale, İmren, İşlem, İşmar, İşyar, Lehim,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Aile, Alem, Alim, Amel, Amil, Amin, Amir, Arşe, Aşir, Ayin, Ayni, Ehil, Elan, Elim, Elma, Eman, Emay, Emin, Emir, Emiş, Enam, Enir, Enli, Eril, Erim, Erin, Eriş, Eşli, Eşya, Hail, Hain, Hale, Hali, Hami, Hane, Hani, Hare, Hela, Hile,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ali, Ani, Ari, Arş, Ayn, Ela, Hal, Ham, Han, Har, Hay, Hem, Her, Hey, Hin, Hiş, Hür, İla, İle, İma, İye, Lam, Lan, Leh, Leş, Ley, Lim, Lir, Mai, Mal, Maş, Men, Mey, Mil, Mir, Nal, Nam, Nar, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, An, Ar, Aş, Ay, Eh, El, Em, En, Er, Eş, Ey, Ha, He, İl, İm, İn, İş, La, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Ra, Re, Şe, Ün, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.