LOMBAR (TDK)

Gemi bordalarına, küpeştelerine açılan dörtgen biçiminde delik.

Lombar kelimesi baş harfi L son harfi R olan bir kelime. Başında L sonunda R olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi O , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi R . Başı L sonu R olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BORDA Nedir?

Geminin veya kayığın yanı, alabanda karşıtı: "Bordaya vuran küçük dalgaların serpintisi ara sıra muşamba şilteleri ıslatıyordu."- H. Taner.

DELİ Nedir?


1 . Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun.
2 . Coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.): "Bu deli öfkeyi kime veya nelere, bir namlu gibi çevireceğini bilemiyordu."- T. Buğra.
3 . mecaz Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın: "Ben delinin biriyim, ateşe girerim."- F. R. Atay.

DELİK Nedir?


1 . Dar, küçük açıklık: "İğne deliği. Burun deliği."- .
2 . Dar, küçük çukur: "Küçük çocuk, kulübenin kenarına yığılmış taşlardan yukarıda bir deliğe sıkışmıştı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Küçük hayvan yuvası: "Fare deliği."- .
4 . sıfat Delinmiş olan: "Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum."- H. S. Tanrıöver.
5 . argo Cezaevi.

DÖRTGEN Nedir?


1 . Dört kenarlı çokgen, dörtkenar.
2 . sıfat Bu biçimde olan.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

KÜPE Nedir?


1 . Kulak memelerine takılan süs eşyası: "Kızın kulaklarında mavi küpeler vardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bazı hayvanların boyunlarının iki yanından sarkan deri uzantıları: "Horozun küpeleri."- . "Keçinin küpeleri."- .

KÜPEŞTE Nedir?


1 . Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet: "Küpeşteye ellerini dayayarak denize baktı."- S. F. Abasıyanık.
2 . mimarlık Duvarların üzerine, balkon veya pencerelerin içine çimento ve mozaik karışımı ile yapılan dolgu set, parapet.

A B L M O R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Lombar,

5 Harfli Kelimeler

Moral, Ombra,

4 Harfli Kelimeler

Amor, Balo, Baro, Bora, Brom, Mola, Olma, Oral, Roba,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Bal, Bar, Boa, Bol, Bom, Bor, Lam, Lor, Mal, Mor, Oba, Oma, Ora, Rab, Ram, Rol, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, Ar, La, Ol, Om, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.