LOKANTA (TDK)


1 . Yemek pişirilip satılan yer, aşevi, restoran: "Galata lokantalarının yemekleri üzerine tetkikler yapmaya başlamış."- A. Rasim.
2 . halk ağzında Aşçı.

Lokanta kelimesi baş harfi L son harfi A olan bir kelime. Başında L sonunda A olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi A . Başı L sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞÇI Nedir?


1 . Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse: "Ben bu aşçı kadar çılgın ve aksi insan görmedim."- R. N. Güntekin.
2 . Yemek pişirip satan kimse.
3 . halk ağzında Yemek yenilen dükkân, aşevi, lokanta.

AŞEVİ Nedir?


1 - Parayla yemek yenen yer, aşçı, °lokanta, °restoran.
2 - Yoksullara parasız yemek yedirilen ya da dağıtılan yer, aşocağı, °aşhane.
3 - Düğün ve benzeri toplantılarda, verilecek yemekleri hazırlamak için geçici olarak mutfak gibi kullanılan yer.
4 - Kimi tekkelerde yemek pişirilen bölüm.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

LOKANTA Nedir?


1 . Yemek pişirilip satılan yer, aşevi, restoran: "Galata lokantalarının yemekleri üzerine tetkikler yapmaya başlamış."- A. Rasim.
2 . halk ağzında Aşçı.

PİŞİ Nedir?

Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen bir tür yiyecek.

REST Nedir?


1 . Pokerde, bir oyuncunun önündeki paranın tümü.
2 . Karşı çıkış.

RESTORAN Nedir?

Lokanta.

SATI Nedir?


1 . Satma işi, satış.
2 . sıfat Adanmış.

TETKİK Nedir?

İnceleme.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YEME Nedir?


1 . Yemek işi: "Herkes yemeye ekmek bulamazken onlar rahat geçiniyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yiyecek: "Bu ay yeme masrafımız çok oldu."- .

YEMEK Nedir?


1 . Yemek yeme, karın doyurma işi: "Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni."- N. Cumalı.
2 . Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam.
3 . Günün belli saatlerinde yenilen besin: "Yemek ya kahvaltıda ya da yemekte yenir. Arada bir şey yenmez."- H. Taner.
4 . Konuklara yiyecek verilerek yapılan ağırlama: "Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu."- F. R. Atay.

A A K L N O T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Lokanta,

6 Harfli Kelimeler

Atonal, Olanak,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Akont, Alkan, Anlak, Kalan, Kanal, Kanat, Kanto, Kolan, Kotan, Nokta, Oktan, Otlak, Takla, Talak, Talan, Tonla,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alto, Anal, Anka, Anot, Atak, Atol, Kala, Kana, Kano, Kant, Klan, Klon, Kola, Kont, Kota, Laka, Lata, Lota, Naat, Nato, Nota, Olta, Onat, Taka, Talk, Tank, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alo, Alt, Ana, Ant, Ata, Kal, Kan, Kat, Kol, Kot, Lak, Lan, Lok, Lot, Nal, Not, Ona, Tak, Tal, Tan, Tok, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, La, Ok, Ol, On, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.