LOĞUSALIK (TDK)


1 - Loğusa olma durumu.
2 - Doğumdan sonraki yedi ya da kırk günlük dönem.

Loğusalık kelimesi baş harfi L son harfi K olan bir kelime. Başında L sonunda K olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi U , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı L sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

DOĞUM Nedir?


1 . Doğma işi, tevellüt, veladet.
2 . Bir kimsenin doğduğu yıl.

DÖNEM Nedir?


1 . Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot: "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre: "Meşrutiyet dönemi."- .
3 . Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
4 . eğitim bilimi Yarıyıl: "Kış dönemi sınavları."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜNLÜK Nedir?


1 . O günkü, o günle ilgili.
2 . Üzerinden gün geçmiş veya geçecek: "On günlük çocuk. Sekiz günlük gezi."- .
3 . Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan: "Günlük gazete."- .
4 . isim Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra.
5 . isim, edebiyat Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce.

KIRK Nedir?


1 - Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı, 40, XL.
2 - Dört kere on, otuz dokuzdan bir artık.
3 - Pek çok.

LOĞUSA Nedir?

Yeni doğum yapmış kadın.

SONRAKİ Nedir?

Sonra olan.

YEDİ Nedir?


1 . Altıdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 7, VII rakamlarının adı.
3 . sıfat Altıdan bir artık: "Yedi kalem."- .

A I K L L O S U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kolalı, Sağkol, Sağlık, Solluk,

5 Harfli Kelimeler

Alkol, Allık, Asklı, Aslık, Islak, Kaslı, Kollu, Kolsu, Lokal, Oğlak, Olası, Saklı, Salık, Sallı, Sığla, Soğuk, Solak, Soluk, Sulak,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağlı, Ağsı, Akıl, Aklı, Aksu, Alık, Allı, Asık, Asıl, Askı, Iska, Kaos, Kısa, Klas, Kola, Kosa, Kula, Laso, Oğul, Okul, Oluk, Sağı, Sako, Salı, Sığa, Sıla, Soku, Sual, Ulak,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Akı, Aks, Alo, Ası, Ask, Kal, Kas, Kığ, Kıl, Kol, Kul, Lak, Lal, Lığ, Loğ, Lok, Sağ, Sak, Sal, Sığ, Sık, Sol, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, As, La, Ok, Ol, Su, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.