LOĞLAMAK (TDK)

Üzerinde loğ gezdirip toprağı bastırmak, sıkıştırmak.

Loğlamak kelimesi baş harfi L son harfi K olan bir kelime. Başında L sonunda K olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi O , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı L sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASTI Nedir?

Kıyma ile pişirilmiş sebze: "Kabak bastısı. Patlıcan bastısı."- .

BASTIRMAK Nedir?


1 . Basma işini yaptırmak: "Çok güçlüydü, bastırdı, omuzlarını yatağa yapıştırdı âdeta."- T. Dursun K.
2 . Zararlı bir olayı önlemek: "Yangını bastırmak."- .
3 . Durdurmak: "İsyanı bastırmak."- .
4 . Üstünlüğünü göstermek: "Şişman, kısa boylu bir yüzbaşı usulsüzlükte, şarlatanlıkta, inatta hepimizi bastırıyor."- Ö. Seyfettin.
5 . Bir kumaşın kenarını kıvırıp dikmek.
6 . Gidermek: "Heyecanını bir türlü bastıramıyor."- N. Araz.
7 . Hemen söylemek: "Cevabı bastırdı."- .
8 . (nsz) Ansızın birinin yanına gitmek: "Ama bir evi tek başına çeviren, o evin düzeninden sorumlu kadınlar ansızın bastıran konuktan her zaman tedirgin olurlar."- O. Rifat.
9 . (nsz) Birdenbire gerçekleşmek ve pek çok etki göstermek: "Tipi birdenbire bastırmış."- S. F. Abasıyanık.
10 . (-e) Baskı yapmak, üzerine iyice düşmek: "Köyün ihtiyarları da Feyziye'nin babasına bastırmışlar, onları bağışlatmışlar."- E. Bener. 1
1 . halk ağzında Kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SIKIŞTIRMA Nedir?

Sıkıştırmak işi.

SIKIŞTIRMAK Nedir?


1 . Bir şeyi dar bir yere zorla sığdırmak, tıkmak: "Bilet kutusunu koltuğunun altına sıkıştırmış, elleri ceplerinde bir otobüs biletçisi geçti."- N. Cumalı.
2 . Bir nesneyi sıkıca duracak biçimde bir yere koymak, yerleştirmek veya orada tutmak.
3 . Gevşek veya seyrek olan şeyleri birbirine yaklaştırarak sıkı duruma getirmek: "İstanbul tren yahut vapurunda hele bir kimseyi biraz sıkıştırın, hemen çarpılır, çay semaveri gibi oturduğu yerde fıkır fıkır kaynamaya başlar."- R. N. Güntekin.
4 . Bir şeyin sıkışmasına, kısılmasına, ezilmesine sebep olmak: "Parmağını pencereye sıkıştırmak."- .
5 . Ansızın, gizlice ve karşısındakinin isteyip istemediğine bakmadan bir şeyi vermek, tutuşturmak: "Eline dolu bir kadeh sıkıştırdılar."- R. H. Karay.
6 . Kaçmayacak biçimde çembere almak, kıstırmak: "Anlattığına göre Niğde yakınlarındaki köylerden birinde imiş, sıkıştırmışlar. Jandarmalarla vuruşmuş."- M. Ş. Esendal.
7 . mecaz Zorlamak: "Kocakarı odadan çıktıkça ben Nuri'yi sıkıştırıyorum."- H. R. Gürpınar.
8 . argo Sarkıntılık etmek.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

A A K L L M O Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Loğlamak,

7 Harfli Kelimeler

Kollama, Loğlama,

6 Harfli Kelimeler

Kaloma, Oklama,

5 Harfli Kelimeler

Ağlak, Ağmak, Alkol, Almak, Kalma, Lokal, Lokma, Malak, Molla, Oğlak, Olmak,

4 Harfli Kelimeler

Ağma, Akma, Alma, Amal, Kala, Kama, Kola, Koma, Laka, Lala, Lama, Mala, Moka, Mola, Olma,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Aka, Ala, Alo, Ama, Kal, Kam, Kol, Kom, Lak, Lal, Lam, Loğ, Lok, Mal, Oma,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, La, Ok, Ol, Om,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.