LİTERATÜR (TDK)


1 . Edebiyat.
2 . Kaynak: "Alman subaylarıyla ilerlettiği Almancası ile askerî literatürü günü gününe takip eder."- H. Taner.

Literatür kelimesi baş harfi L son harfi R olan bir kelime. Başında L sonunda R olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi R . Başı L sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALMA Nedir?


1 . Almak işi.
2 . Alıntı, iktibas: "Ondan acemicesine alma olarak."- Muallim Naci.
3 . spor Bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe geçmesi, transfer.

ALMAN Nedir?

Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse.

ALMANCA Nedir?


1 . Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre'nin bir bölümünde kullanılan dil.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan: "Almanca kitap."- .

ASKER Nedir?


1 . Orduda görev yapan erden generale kadar herkes.
2 . Askerlik görevi veya ödevi: "Askere gitmek. Askerden dönmek."- .
3 . Er: "Dışarıda kolları kırmızı beyaz işaretli askerlerin taşıdığı boş sedyeler süratle uzaklaşıyor"- N. Hikmet.
4 . sıfat Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli: "Asker adam."- .
5 . sıfat Yurdun korunması yolunda iyi dövüşmesini başaran: "Asker millet."- .

EDEBİ Nedir?


1 - Yazınsal.
2 - Yazınsal değeri olan.

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

KAYNAK Nedir?


1 . Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz: "Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir şeyin çıktığı yer, menşe: "İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre..."- .
3 . Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge: "Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur."- F. R. Atay.
4 . Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans: "Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır."- .
5 . Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür.
6 . İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi.
7 . mecaz Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi.
8 . fizik Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer: "Işık kaynağı."- . "Isı kaynağı."- .

LİTERATÜR Nedir?


1 . Edebiyat.
2 . Kaynak: "Alman subaylarıyla ilerlettiği Almancası ile askerî literatürü günü gününe takip eder."- H. Taner.

SUBAY Nedir?

Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki asker: "Seni gelin edeceğiz, kılıçlı bir subayın koluna gireceksin."- H. E. Adıvar.

TAKİP Nedir?


1 . Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme: "Hazım Aslan'ı, bir polis hafiyesi gibi günlerce takipten sonra bulmaya muvaffak oldum."- H. E. Adıvar.
2 . Ardınca gitme veya gelme: "Çocuk, babasının kendisini takibinden memnun olmadı."- .
3 . Kovuşturma, kovuşturulma: "Savcılık, basın suçlarının takibinden sorumludur."- .
4 . mecaz İzinden gitme, uyma, izleme: "Atatürk'ün düşüncelerini takip, gençliğin başlıca amacıdır."- .
5 . askerlik Geri çekilmekte olan düşmanı yok etmek için yapılan hareket.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

A E L R R T T Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Literatür,

7 Harfli Kelimeler

Arterit, Laterit,

6 Harfli Kelimeler

Artrit, Ritüel,

5 Harfli Kelimeler

Arter, Atlet, Liret, Litre, Taret, Tatil, Teali, Teati, Terli, Tetir, Tirat, Tirle, Türel,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alet, Atel, Elit, Elti, Erat, Eril, Etil, Etli, Etüt, İare, İrat, Liet, Lira, Rate, Tali, Tart, Tela, Tire, Titr, Türe, Ürat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ari, Art, Ate, Ati, Ela, Eti, İla, İle, İta, Lir, Ret, Tal, Tar, Tat, Tel, Ter, Tül, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, At, El, Er, Et, İl, İt, La, Le, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.