LİSANSÜSTÜ (TDK)

Lisans eğitimi üzerine yapılan (öğretim).

Lisansüstü kelimesi baş harfi L son harfi Ü olan bir kelime. Başında L sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi İ , üçüncü harfi S , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi Ü . Başı L sonu Ü olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EĞİTİM Nedir?


1 . Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi: "Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir."- H. Taner.
2 . Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye: "Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir."- H. Taner.
3 . eğitim bilimi Eğitim bilimi.

LİSANS Nedir?


1 . Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi: "Doktora veya lisanslarını hazırladıkları sırada maişet parasını büro ve otel garsonluğu yapmakla çıkarıyorlardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece.
3 . hukuk Bir malı yabancı firma adına üretme izni.
4 . spor Bir sporcunun resmî yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonunun kendisine verdiği kayıt fişi veya kimlik kartı.
5 . ticaret Yurda mal sokma veya yurttan mal çıkarma izni: "İthal lisansı. İhraç lisansı."- .

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A L N S S S T Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Lisans,

5 Harfli Kelimeler

Asist, İsnat, Latin, Lisan, Sinüs, Sülün, Sülüs, Süslü, Sütlü, Sütsü, Tasni, Üstlü, Üstün,

4 Harfli Kelimeler

Anüs, Asil, Asit, Asli, İlan, İnal, İnat, İsal, Lain, Nail, Nisa, Salt, Stil, Süit, Tali, Tülü, Ünlü,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Asi, Ast, Ati, İla, İsa, İta, Lan, Nal, Nas, Sal, San, Sin, Sis, Sit, Süs, Süt, Tal, Tan, Tas, Tin, Tül, Tün, Üst, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, As, At, İl, İn, İs, İt, La, Nü, Si, Ta, Ti, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.