LİKENLEŞME (TDK)


1 - Karada yetişen suyosunuyla mantar sporunun ortakyaşama sonucu oluşturduğu liken.
2 - Deri kalınlaşması.

Likenleşme kelimesi baş harfi L son harfi E olan bir kelime. Başında L sonunda E olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi İ , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E . Başı L sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

KALIN Nedir?


1 . Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı: "Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü."- H. R. Gürpınar.
2 . Enli ve gür (kaş).
3 . Yoğun, akıcılığı az olan: "Kalın bir sis tabakası."- .
4 . Etli, dolgun: "Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde..."- M. Ş. Esendal.
5 . Pes (ses): "Aileyi geçindiren babaya bu kalın sesli, kalın kaşlı, yumuşak bakışlı adama saygı ile, biraz da korku ile bağlanmışızdır."- H. Taner.

KALINLAŞMA Nedir?

Kalınlaşmak işi.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

LİKEN Nedir?


1 . Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı.
2 . tıp (***) Kaşındırıcı bir deri hastalığı.

MANTAR Nedir?


1 . Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel bitkilerin genel adı (Fungi): "Sen domalan bilir misin? Patates gibi bir şeydir, mantar gibi lezzetlidir."- N. Meriç.
2 . Esnek ve sudan hafif olduğundan şişe tapası, cankurtaran simidi, cankurtaran yeleği, ayakkabı tabanı ve daha birçok şeyin yapımında kullanılan, su geçirmeyen, meşe ağacı tabakası: "İpek çorap ve altı mantar iskarpin giymeyen kadınlar âdeta sınıf dışı ve eski biçim insanlardır."- H. E. Adıvar.
3 . Bu tabakadan yapılan şişe tapası.
4 . Kaldırıma araçların park edilmesini engellemek amacıyla zemine gömülmüş mantar biçiminde beton yükselti.
5 . Çocukların özel tabanca ile patlattıkları barutlu madde.
6 . Balık ağlarını su yüzünde tutmaya veya olta sarmaya yarayan mantar parçası.
7 . Hayvanların burun ucu.
8 . argo Uydurma söz, yalan.
9 . tıp (***) Mantar hastalığı.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAK Nedir?


1 . Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner: "Bırakın ortağıma bir telefon edeyim."- H. Taner.
2 . Kuma: "Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti."- E. E. Talu.
3 . sıfat Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek: "Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür."- N. Cumalı.

ORTAKYAŞAM Nedir?

Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir işbirliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu, °simbiyoz (ıs).

SPOR Nedir?


1 . Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü.
2 . sıfat Kullanışı rahat, kolay olan: "Hiç değilse spor bir ceket ister şöyle."- H. Taner.

SUYOSUNU Nedir?

Suyosunlarından, klorofilli bitki, °alg.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

E E E K L L M N İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Şekillenme,

9 Harfli Kelimeler

İlkeleşme, Nikelleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Ellenmek, Elleşmek, Enikleme, Eşlemeli, Eşlenmek, İnekleme, İşlenmek, Kelleşme, Şenelmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Ellemek, Ellenme, Elleşme, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, İlenmek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Keşleme, Killeme, Kişneme, Menekşe, Menşeli, Meşelik, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elemli, Elenme, Elleme, Emekli, Enemek, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, İlenme, İnleme, İşemek, İşleme, Keleme, Kelime, Lekeli, Meleke, Melike, Neşeli, Şeklen, Şenlik,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Ellik, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İlkel, İlmek, İmlek, İnmek, İşeme, İşlek, İşlem, Kelem, Keleş, Kelle, Kelli, Keşen, Klişe, Liken, Melek, Meleş, Melik, Menşe, Meşin, Milel, Nemli, Nikel, Şekel, Şekil, Şelek, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İken, İlke, İlle, İlme, İnek, İnme, Kele, Keme, Kene, Kile, Leke, Lime, Link, Meke, Meni, Meşe, Meşk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Kin, Leş, Lim, Men, Mil, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Eş, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.