LİDERLİK (TDK)


1 . Liderin görevi.
2 . Önderlik.

Liderlik kelimesi baş harfi L son harfi K olan bir kelime. Başında L sonunda K olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi İ , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı L sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

LİDER Nedir?


1 . Önder, şef: "İhtilal partisinin liderini yakından ilk defa tanıyacaktım."- F. R. Atay.
2 . Bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse: "Politika kargaşalarına gömülmüş liderler, ufukta bekleyen tehlikeyi göremiyorlardı."- S. Ayverdi.
3 . spor Bir yarışmada başta bulunan takım veya yarışmacı.

ÖNDER Nedir?

Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef.

ÖNDERLİK Nedir?

Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik: "Bu önderliği onların yapması daha doğru olmaz mı?"- H. Taner.

D E K L L R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Liderlik,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Direkli, Erillik, Kredili,

6 Harfli Kelimeler

Derili, Dillek, Dirlik, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delil, Derik, Dikel, Dilek, Dilli, Direk, Diril, Ekili, Ellik, Erkli, Erlik, İleri, İlkel, Kelli, Kiler, Killi, Kirde, Kiril, Kirli, Kredi, Lider, Lirik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deri, Derk, Diri, Edik, Ekli, Elik, Elli, Erik, Eril, İdil, İlik, İlke, İlle, Kedi, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Edi, Elk, Erk, İde, İki, İle, İlk, İri, Kel, Ker, Kil, Kir, Lir,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Er, İl, Ke, Ki, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.