LEZZETLENDİRMEK (TDK)

Tat vermek, lezzetlenmesini sağlamak.

Lezzetlendirmek kelimesi baş harfi L son harfi K olan bir kelime. Başında L sonunda K olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi Z , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi D , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı L sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

LEZZET Nedir?


1 - Ağız yoluyla alınan tat, koku ve dokunma duyularının toplamı.
2 - Herhangi bir şey karşısında duyulan zevk, °haz.

LEZZETLENME Nedir?

Lezzetlenmek işi.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

D E E E E K L L M N R T Z Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Lezzetlendirmek,

14 Harfli Kelimeler

Lezzetlendirme,

12 Harfli Kelimeler

Dertlenilmek, Lezzetlenmek, Tellendirmek,

11 Harfli Kelimeler

Derinletmek, Derletilmek, Dertlenilme, Lezzetlenme, Tellendirme,

10 Harfli Kelimeler

Delilenmek, Denetilmek, Denetlemek, Derinletme, Derletilme, Dertlenmek, Direnlemek, Eklentiler, Ertelenmek, Eteneliler, İlerletmek, Kederlenme, Rendelemek, Tekerlenme, Zedelenmek,

9 Harfli Kelimeler

Delilenme, Delirtmek, Denetilme, Denetleme, Derlenmek, Derletmek, Dertlenme, Dillenmek, Dinletmek, Direnleme, Dizelemek, Elezerlik, Ertelemek, Ertelenme, Eterlemek, Etkilenme, Ezdirtmek, İlerlemek, İlerletme, İrdelemek, İtelenmek, Kenetleme, Kerteleme, Kredileme, Kretenizm, Lekelenme, Lekeletme, Nezretmek, Nikelleme, Nitelemek, Rendeleme, Rezelemek, Tekerleme, Tellenmek, Tirelemek, Zedelemek, Zedelenme,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Delirtme, Denetmek, Denilmek, Denkleme, Derilmek, Derlemek, Derlenme, Derletme, Dikeltme, Diklenme, Dilenmek, Dillenme, Dinelmek, Dinlemek, Dinletme, Direnmek, Diretmek, Dizeleme, Dizlemek, Eklemeli, Elekleme, Ellenmek, Elletmek, Endirekt, Enikleme, Erdenlik, Erteleme, Etekleme, Eterleme, Etkileme, Etlenmek, Ezdirmek, Ezdirtme, İlerleme, İnekleme, İnletmek, İrdeleme, İtekleme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Demetli, Denemek, Denetim, Denetme, Denilme, Denklem, Derilme, Derleme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Diretme, Dizleme, Edilmek, Edinmek, Edremit, Eklemli, Eklenme, Eklenti, Ekletme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Ellemek, Ellenme, Elletme, Endemik, Erdemli, Erendiz, Erinmek, Eritmek, Ermenek, Eteneli,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dertli, Dikmen, Dileme, Dillek, Dilmek, Dinmek, Direkt, Direme, Ditmek, Dizmek, Dizmen, Drezin, Edilme, Edinme, Edirne, Ekilme, Ekleme, Eldeli, Elemek, Elemli, Elenme, Elenti, Eletme, Elezer, Elleme, Emekli, Enemek, Erimek, Erimez, Erinme,

5 Harfli Kelimeler

Deizm, Delik, Delil, Delme, Demek, Demet, Demin, Demir, Demli, Denek, Denet, Denim, Deniz, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikel, Diken, Dikme, Dikte, Dilek, Dilme, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Ditme, Dizek, Dizel, Dizem, Dizme, Eklem, Ekler, Elden, Eleme, Ellik, Elmek, Elzem,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dert, Derz, Dine, Dink, Dize, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elli, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Enek, Enez, Enik,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diz, Ede, Edi, Eke, Elk, Erk, Eti, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Ket, Kez, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Ret, Tek, Tel, Tem, Ten,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Et, İl, İm, İn, İt, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.