LEZBİYENLİK (TDK)

Sevicilik: "Mektep kaçkınımsı hâlleri, aşırı neşeleri, Roksan'la aralarında lezbiyenlik gibi şeyler bile düşündürebilir."- H. Taner.

Lezbiyenlik kelimesi baş harfi L son harfi K olan bir kelime. Başında L sonunda K olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi Y , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı L sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KAÇKIN Nedir?


1 . Bir yerden veya bir işten kaçmış kimse: "Doktor kaçkını nice manyaklar içinde, narsist kompleksine müptela olanlar sandığınızdan çoktur."- H. Taner.
2 . İnsanlardan uzak duran, insan içine çıkmak istemeyen kimse.

LEZBİYENLİK Nedir?

Sevicilik: "Mektep kaçkınımsı hâlleri, aşırı neşeleri, Roksan'la aralarında lezbiyenlik gibi şeyler bile düşündürebilir."- H. Taner.

NEŞE Nedir?


1 . Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret: "Zaferin bütün neşesi bu ihtiyarda idi."- F. R. Atay.
2 . Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

SEVİCİ Nedir?

Kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunan kadın, lezbiyen.

SEVİCİLİK Nedir?

Kadınlar arasında kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunma durumu, ablacılık, lezbiyenlik, lezbiyenizm.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

B E E K L L N Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Lezbiyenlik,

8 Harfli Kelimeler

Lezbiyen, Yelkenli,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Belkili, Benekli, Benizli, Beyinli, Bezekli, Bilezik, Bilyeli, Elbeyli, Enlilik, İbnelik, İzbelik, Nezleli, Nikelli, Yenilik,

6 Harfli Kelimeler

Beliye, Bellek, Bellik, Benlik, Beylik, Bezeli, Binlik, Biyeli, Ebelik, Eliyle, İlinek, İyelik, Lekeli, Leylek, Yeleli, Yelken, Yilbik, Zeybek,

5 Harfli Kelimeler

Belek, Belen, Belik, Belki, Belli, Benek, Beniz, Benli, Beyin, Beyzi, Bezek, Bezen, Bezik, Bilek, Bilye, Binek, Biyel, Ebeli, Ekili, Ellik, Ezine, İlkel, İlkin, İzlek, İznik, Kebze, Kelle, Kelli, Kiliz, Killi, Kinli, Leyli, Liken, Nebze, Nezle, Nikel, Yelek, Yelin, Yelli, Yenik,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Beze, Bile, Bili, Bini, Biye, Ekin, Ekli, Elek, Elik, Elli, Enek, Enez, Enik, Enli, Ezel, Ezik, İbik, İbne, İken, İkiz, İlik, İlke, İlle, İnek, İnik, İzbe, İzin, Kebe, Kele, Kene, Kile, Leke, Link, Nebi, Niye, Yeke, Yele, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bey, Bez, Bin, Biz, Ebe, Eke, Elk, İki, İle, İlk, İni, İye, İyi, Kel, Kez, Kil, Kin, Leb, Ley, Ney, Yek, Yel, Yen, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ek, El, En, Ey, İl, İn, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Ye, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.