LEYLEKGAGASI (TDK)

Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araç.

Leylekgagası kelimesi baş harfi L son harfi I olan bir kelime. Başında L sonunda I olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi G , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi A , onbirinci harfi S , onikinci harfi I . Başı L sonu I olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

ÇİZİ Nedir?


1 . Çizgi.
2 . Saban demirinin toprakta bıraktığı iz.
3 . mecaz Tutum, davranış.

ÇİZİM Nedir?


1 . Çizme işi.
2 . Çizilerek oluşturulmuş biçim.
3 . matematik Bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi işi.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

ORANLA Nedir?

Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten: "Kahve caddeye oranla azıcık geride, bir bahçe içinde."- S. Birsel.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A E E G G I K L L S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Leylekgagası,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Kalaylı, Kalaysı, Sakallı, Yasaklı,

6 Harfli Kelimeler

Alaylı, Alaysı, Asyalı, Ayaklı, Ayaksı, Gagalı, Gelgel, Kasalı, Leylak, Leylek, Sakalı, Saykal, Yakalı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Allık, Asklı, Aslık, Aylak, Aylık, Eslek, Glase, Islak, Kalas, Kalay, Kalya, Kaslı, Kaygı, Keles, Kelle, Kesel, Kıyas, Layık, Legal, Sakal, Saklı, Salak, Salgı, Salık, Sallı, Salya, Saygı, Sekel, Selek, Seyek, Sıyga, Skala, Yalak, Yasak, Yasal, Yaslı, Yelek,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Akıl, Aklı, Akse, Alay, Algı, Alık, Allı, Asal, Asık, Asıl, Askı, Asla, Asya, Ayak, Ayal, Ayık, Ayla, Aylı, Elek, Gaga, Gala, Gale, Gaye, Gele, Iska, Kala, Kale, Kasa, Kase, Kaya, Kayı, Kele, Kese, Kısa, Kıya, Klas, Laka, Lake, Lala,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Alg, Asa, Ası, Ask, Aya, Ayı, Ege, Eke, Ela, Elk, Gag, Gak, Gık, Kal, Kas, Kay, Kel, Kes, Kıl, Lak, Lal, Ley, Sak, Sal, Say, Sek, Sel, Sık, Yak, Yal, Yas, Yek, Yel, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, Ay, Ek, El, Es, Ey, Ge, Ke, La, Le, Se, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.