LENİNCİLİK (TDK)

Lenin'in düşüncelerine dayanan bir akım, Leninizm.

Lenincilik kelimesi baş harfi L son harfi K olan bir kelime. Başında L sonunda K olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı L sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

DÜŞÜNCEL Nedir?


1 . Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan.
2 . Yalnız düşünce ile kavranabilen.

LENİNİZM Nedir?

Lenincilik.

C E K L L N N İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Lenincilik,

7 Harfli Kelimeler

Ellinci, Enlilik, İkincil, İncelik, Kininli, Leninci, Nicelik, Nikelli, Ninelik,

6 Harfli Kelimeler

Ecinni, Ekinci, İkinci, İlikli, İlinek, İlkeci,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Cenin, Cinli, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, İkici, İkili, İlkel, İlkin, İncik, İncil, Kelli, Killi, Kinci, Kinin, Kinli, Liken, Linin, Nicel, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Ekin, Ekli, Elci, Elik, Elli, Enik, Enli, İken, İlik, İlke, İlle, İnce, İnci, İnek, İnik, Kile, Lice, Link, Neci, Nice, Nine,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Elk, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kil, Kin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.