LEKSİKOLOJİ (TDK)

Sözlük bilimi.

Leksikoloji kelimesi baş harfi L son harfi İ olan bir kelime. Başında L sonunda İ olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi S , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi O , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi J , onbirinci harfi İ . Başı L sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

SÖZLÜK Nedir?

Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat: "Türkçe Sözlük. Tarama Sözlüğü. Fransızca-Türkçe Sözlük. Türkçeden Almancaya Sözlük."- .

E J K K L L O O S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Leksikoloji,

10 Harfli Kelimeler

Ksilolojik,

9 Harfli Kelimeler

Ksiloloji,

8 Harfli Kelimeler

Ekolojik, Kilosikl,

7 Harfli Kelimeler

Ekoloji, Eksikli, Eskilik, Kesikli, Kolejli, Sekilik,

6 Harfli Kelimeler

Kellik, Kilise, Liseli, Sekili,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eksik, Ellik, Eskil, İlkel, Jikle, Kelik, Kelli, Kesik, Keski, Kilis, Killi, Kilsi, Kolej, Kolik, Lojik, Ojeli, Oleik, Sekil, Sikke, Silik, Silki, Sille,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Ekol, Eksi, Elik, Elli, Esik, Eski, İlik, İlke, İlle, İsli, Jile, Kile, Kilo, Kils, Klik, Koli, Lise, Lolo, Seki, Sili, Silo, Solo,

3 Harfli Kelimeler

Eko, Elk, İki, İle, İlk, Jel, Kek, Kel, Kes, Kik, Kil, Kok, Kol, Lok, Oje, Ole, Sek, Sel, Sik, Ski, Sol,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Es, İl, İs, Je, Ke, Ki, Le, Ok, Ol, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.