LEKELENMEK (TDK)


1 . Leke oluşmak.
2 . mecaz Kötü tanınmak.

Lekelenmek kelimesi baş harfi L son harfi K olan bir kelime. Başında L sonunda K olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı L sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

LEKE Nedir?


1 . Kirliliği gösteren iz: "Adi madenî kol düğmeleri bunları yeşilimtırak bir leke ile kirletirdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Bir yüzeyde türlü sebepler dolayısıyla oluşan farklı renk: "Kuyruğunun ucu ile alnının orta yerinde beyaz lekeler vardı."- Ö. Seyfettin.
3 . biyoloji Vücudun herhangi bir yerinde oluşan değişik renk.
4 . mecaz Yüz kızartacak durum, namussuzluk, kara, şaibe: "Kendi vicdanında kendi durumunu düzeltmek, geçmişin lekesini yıkamak istiyordu."- H. E. Adıvar.
5 . gök bilimi Güneş, ay, yıldız veya herhangi bir gezegenin parlak yüzeyinde görülen karanlık bölüm.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞMA Nedir?

Oluşmak işi, teşekkül.

OLUŞMAK Nedir?

Belli bir varlık kazanmak, ortaya çıkmak, meydana gelmek, teşekkül etmek, tekevvün etmek: "Gün batımına yakın İskenderun körfezini sis basıyor, sisten dağlar oluşuyor."- R. H. Karay.

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TANINMA Nedir?

Tanınmak işi.

TANINMAK Nedir?


1 . Kim olduğu bilinmek: "İçeride bir süre, tanınan bu sesin verdiği bir korku ile her şey sustu."- R. H. Karay.
2 . Herhangi bir özelliği ile bilinmek: "Meddahlıkta kendinden önce gelenleri geçmiş bir adam olarak tanınmıştı."- M. Ş. Esendal.
3 . Hukuki yönden varlığı kabul edilmek.

E E E E K K L L M N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Lekelenmek,

9 Harfli Kelimeler

Eleklemek, Lekelemek, Lekelenme,

8 Harfli Kelimeler

Eklenmek, Elekleme, Ellenmek, Kekeleme, Lekeleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemek, Eklenme, Elenmek, Ellemek, Ellenme, Kekleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekenek, Ekleme, Elemek, Elenme, Elleme, Enemek, Kekeme, Keleme, Meleke,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekmek, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Kelek, Kelem, Kelle, Melek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Keke, Kele, Keme, Kene, Leke, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Kek, Kel, Kem, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ke, Le, Me, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.