LEBDEĞMEZ (TDK)

Saz şiirinde b, f, m, p, v dudaksıl sesleri kullanılmadan söylenen koşma türü, dudakdeğmez.

Lebdeğmez kelimesi baş harfi L son harfi Z olan bir kelime. Başında L sonunda Z olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi E , üçüncü harfi B , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Z . Başı L sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUDAK Nedir?


1 . Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri: "Birdenbire kavalı dudaklarına götürdü ve üfürmeye başladı."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Ağız: "Eve dudağınızda bir şarkı ile dönüyorsunuz."- H. Taner.

DUDAKSIL Nedir?

Boğumlanma noktası dudaklarda bulunan (ses): "p dudaksıl sestir."- .

KOŞMA Nedir?


1 . Koşmak işi: "Otomobile bindik ve uzun bir asfalt yol üzerinde koşmaya koyulduk."- A. Haşim.
2 . denizcilik Bir halatı, ağacı pekiştirmek için yanına konulan halat veya ağaç.
3 . edebiyat Sazla okunmak için hece ölçüsü ile yazılmış, ilk kıtasının birinci, ikinci ve dördüncü dizeleriyle öteki kıtalarının dördüncü dizeleri birbiriyle, kalan dizeler de kendi aralarında uyaklı, konuları sevgi ve doğa olayları olan bir halk şiiri.

KULLANILMA Nedir?

Kullanılmak işi.

ŞİİR Nedir?


1 . Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk: "Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim."- N. Ataç.
2 . mecaz Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey: "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler."- A. Ş. Hisar.

B D E E E L M Z Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Lebdeğmez,

7 Harfli Kelimeler

Bezleme, Mezbele,

6 Harfli Kelimeler

Beleme, Bezeme, Eğleme,

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Belde, Bezme, Değme, Delme, Eleme, Elzem, Mebde, Melez,

4 Harfli Kelimeler

Beze, Bezm, Deme, Eğme, Elde, Elem, Emel, Ezel, Ezme, Meze,

3 Harfli Kelimeler

Bed, Bel, Bez, Dem, Ebe, Ede, Eğe, Leb, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Be, De, El, Em, Le, Me, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.