LAZCA (TDK)


1 . Lazların kullandığı dil.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.

Lazca kelimesi baş harfi L son harfi A olan bir kelime. Başında L sonunda A olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi C , beşinci harfi A . Başı L sonu A olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A C L Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Lazca,

4 Harfli Kelimeler

Alaz, Azca, Laza,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Aza, Caz, Laz,

2 Harfli Kelimeler

Al, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.