LAVGAR (TDK)

Geveze, boşboğaz, palavracı.

Lavgar kelimesi baş harfi L son harfi R olan bir kelime. Başında L sonunda R olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi G , beşinci harfi A , altıncı harfi R . Başı L sonu R olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOŞBOĞAZ Nedir?


1 . Saklanması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklayamayan, geveze: "O kadar boşboğaz çocuk arasında da vakayı bir sır olarak saklamak güçtü."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yerli yersiz konuşan.

GEVEZE Nedir?


1 . Çok konuşan, çenesi düşük, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, çaçaron: "Öyle geveze ki ben sormadan anlatmaya başladı."- H. Taner.
2 . mecaz Sır saklamayan, boşboğaz: "Haydi çocuklar ... şu gevezenin yalanını ortaya vurmak için çıkalım."- P. Safa.

PALA Nedir?


1 . Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç: "Belindeki kısa palasıyla ve omuzunda gri tüfeğiyle masanın kenarına oturdu."- F. R. Atay.
2 . Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü.
3 . Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste.

PALAVRA Nedir?


1 . Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber: "Delikanlı imparatorluk sözünün bir palavra olmadığını artık yavaş yavaş anlıyordu."- T. Buğra.
2 . argo Uzun ve boş konuşma, martaval.
3 . denizcilik Genellikle posta vapurlarında üst güvertenin altındaki güverte.

PALAVRACI Nedir?

Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı, uydurmacı, baloncu: "Haklısınız efendim, doktor gerçekten de palavracının birisi galiba."- T. Buğra.

A A G L R V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Lagar, Larva,

4 Harfli Kelimeler

Aval, Avar, Gala, Lava,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alg, Ara, Gar, Lav, Var,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, Av, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.