LATİNÇİÇEKLERİ (TDK)

İkiçeneklilerden, örneği latinçiçeği olan bir familya.

Latinçiçekleri kelimesi baş harfi L son harfi İ olan bir kelime. Başında L sonunda İ olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R , ondördüncü harfi İ . Başı L sonu İ olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

İKİÇENEKLİLER Nedir?

Tohumlarında iki çenek bulunan kapalıtohumlu bitkiler sınıfı.

LATİNÇİÇEĞİ Nedir?

Latinçiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, otsu bir süs bitkisi (Tropeoalum).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A E E K L L N R T Ç Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Çalçenelik, İçtenlikle, İçtenlikli,

9 Harfli Kelimeler

Entarilik, Keratinli, Klarnetçi, Nitelikli,

8 Harfli Kelimeler

Çeltikçi, Çeltikli, Çentikli, Çerçilik, Çetinlik, Etçiller, İçerikli, İçtenlik, İkitelli, Kaliteli, Kireççil, Latinlik, Litrelik, Reçellik, Reçineli, Terlikçi,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Anketçi, Çalçene, Çekinti, Çektiri, Çelikli, Çenekli, Çenetli, Çiçekli, Çilekçi, Çilekli, Çilenti, Eklenti, Elçekli, Elçilik, Elitlik, Eltilik, Enlilik, Entrika, Erillik, Erinçli, Erinlik, İçerlek, İçlilik, İktiran, İlençli, İlerlek, İletken, İntikal, İrkinti, Kalçete, Keçiler, Kenetli, Keratin, Kilitli, Kireççi, Kireçli, Klarnet, Kraliçe, Lanetli,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Aletli, Arkeen, Çariçe, Çelenk, Çeltek, Çeltik, Çeneli, Çentik, Çileli, Çinili, Çirkin, Çitari, Çitili, Ekarte, Ekinti, Elekçi, Elenti, Entari, Eriten, Etilen, Etkili, İçelli, İçerik, İçirik, İçkili, İletki, İlikçi, İlikli, İlinek, İlinti, İlkten, İllaki, İnekçi, İnikat, İnilti, İrilik, İrinli, İrinti, İtalik,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Aleni, Alkil, Anele, Anket, Antik, Antre, Çaker, Çeçen, Çekçe, Çekel, Çeker, Çekiç, Çelek, Çelen, Çelik, Çenek, Çenet, Çerçi, Çetin, Çiçek, Çilek, Çilli, Çinli, Çitar, Çiten, Ekili, Ekler, Ekran, Elçek, Ellik, Entel, Erika, Erinç, Erkan, Erkeç, Erken, Erkin, Erkli, Erlik,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akçe, Akil, Akit, Akli, Akne, Alet, Alil, Atel, Atik, Çare, Çark, Çeçe, Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çete, Çile, Çine, Çini, Çita, Çiti, Ekin, Ekli, Ekti, Elan, Elçi, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti, Enek, Enik, Enir, Enli, Erat, Erek, Eren,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Çak, Çal, Çan, Çar, Çat, Çeç, Çek, Çil, Çir, Çit, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İnç, İni, İri, İta, İti, Kaç, Kal, Kan, Kar, Kat,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, Ar, At, Çe, Ek, El, En, Er, Et, İç, İl, İn, İt, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.