LAPİNAGİLLER (TDK)

Kemikli balıklar takımına giren bir familya.

Lapinagiller kelimesi baş harfi L son harfi R olan bir kelime. Başında L sonunda R olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı L sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

KEMİKLİ Nedir?


1 . Kemiği olan veya çok kemiği olan.
2 . Kemikleri iyi gelişmiş: "Kemikli çocuk."- .
3 . mecaz Çok zayıf, sıska: "Uzun ve kemikli yüzler sanki keder için yaratılmış."- R. H. Karay.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A A E G L L L N P R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Lapinagiller,

9 Harfli Kelimeler

Alengirli,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Gaileli, Gelirli, Gerilla, İllegal, Lapilli, Nargile, Paralel,

6 Harfli Kelimeler

Algler, Apreli, Argali, Ergani, Galeri, Garaip, Gerili, Gineli, Gripli, Laleli, Lapina, Lipari, Perili, Piling, Pirana, Pireli, Pirina, Pranga, Reglan,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, April, Arena, Elgin, Ergin, Gaile, Galip, Garip, Gelin, Gelir, Giren, Grena, İleri, Lagar, Legal, Lepra, Nipel, Pagan, Palan, Panel, Pelin, Pilli, Pinel, Ralli, Ringa,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alan, Alil, Anal, Apel, Apre, Arap, Arpa, Elan, Elli, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Gaip, Gala, Gale, Gali, Gani, Garp, Geri, Gine, Gren, Gril, Grip, İane, İare, İlan, İlga, İlgi, İlla, İlle, İnal, İrap, İrin, Lain, Lala, Lale,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alg, Ali, Alp, Ana, Ani, Ara, Ari, Arp, Ela, Erg, Gar, Gen, Gri, İla, İle, İni, İri, Lal, Lan, Lap, Lep, Lig, Lir, Nal, Nar, Pal, Pil, Pir, Rap,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, El, En, Er, Ge, İl, İn, İp, La, Le, Ne, Pe, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.