LANETLEMEK (TDK)


1 . Kargımak, beddua etmek, lanet etmek.
2 . Tanrı, merhametinden yoksun bırakmak.
3 . Dinden kovmak.

Lanetlemek kelimesi baş harfi L son harfi K olan bir kelime. Başında L sonunda K olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı L sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEDDUA Nedir?

Birinin kötü duruma düşmesini gönülden isteme, ilenme, ilenç, kargış.

BIRAKMA Nedir?


1 . Bırakmak işi.
2 . Salıverme, terk.

BIRAKMAK Nedir?


1 . Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak.
2 . (nsz) Koymak: "Mermer masaya bir yirmi beşlik bıraktı."- T. Buğra.
3 . Bir işi başka bir zamana ertelemek: "Gezmeyi haftaya bıraktık."- .
4 . Unutmak: "Acaba eldivenlerimi nerede bıraktım?"- .
5 . Bulunduğu yeri veya durumu değiştirmemek.
6 . Saklamak, artırmak: "Paranın bir kısmını bırak!"- .
7 . Bir işin sorumluluğunu, yükümlülüğünü başkasına vermek, görevlendirmek: "Cemal Paşa'da anlamadığı işi ehline bırakmak meziyeti vardı."- F. R. Atay.
8 . (nsz) Engel olmamak: "Bırak, burasını benim defterimden okuyayım."- Ö. Seyfettin.
9 . Sarkıtmak: "Saçlarını omzuna bırakmış."- .
10 . (nsz) Ölen, ayrılan birinden iş, kişi, nesne vb. şeyler kalmak: "Hayata gözlerini kaparken ardında yedi yaşında bir oğul, on iki yaşında bir kız bırakıyordu."- C. Uçuk. 1
1 . Bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek: "Gerçekten sigarayı bıraktı, bıraktı ama huzuru da sükûnu da kalmadı."- H. E. Adıvar. 1
2 . (nsz) Uğraşmaz olmak, artık uğraşmamak: "Bu yazarın bir de Fransızca kitabını almıştım ama sıkılmış bırakıvermiştim."- R. H. Karay. 1
3 . (nsz) Bıyık veya sakal uzatmak. 1
4 . (nsz) Özgürlük vermek, hürriyetine kavuşmasını sağlamak: "Bıraksam acaba beyaz bir çift güvercin gibi uçarlar mı?"- R. H. Karay. 1
5 . Boşamak: "Bıraktıkları zevcelerini yine canları isterse tekrar alabilirler."- Ö. Seyfettin. 1
6 . Kötü bir durumda terk etmek. 1
7 . Ayrılmak, terk etmek: "Mahalle arasındaki küçük dükkânını bırakarak karısını, şehrin başka bir tarafında bir eve yerleştirdi."- P. Safa. 1
8 . Sınıf geçirmemek, döndürmek: "Öğretmen üç tembel çocuğu bıraktı."- . 1
9 . (-e) Bir pazarlıkta, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek: "Başkalarına on ikiye veriyoruz ama, sana onar kuruştan bırakayım."- M. Ş. Esendal.
20 . (-i, -e) Bakılmak, korunmak için vermek: "Eşyamı size bırakacağım."- . 2
1 . (nsz) Yanına almamak, yanında götürmemek: "Telgrafhanede bir zabit bırakarak işinin başına gitmesini rica ettim."- Atatürk. 2
2 . (-i, -e) Sahiplik hakkını başkasına vermek: "Bizim komşu bütün malını Kızılay'a bırakmış."- . 2
3 . (nsz) Yapışık olan bir şey yapışıklıktan kurtulmak. 2
4 . (nsz) Bulunduğu veya dokunduğu yerde bir şey oluşturmak, meydana getirmek: "İz bırakmak. Leke bırakmak."- .

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

KARGI Nedir?


1 . Gövdesi 5-
6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki, kamış, saz (Arundo donax).
2 . Dalyanlarda büyük balıklar için kullanılan demir kanca.
3 . eskimiş Silah olarak kullanılan, ucu sivri ve demirli uzun mızrak: "Avlunun ortasında, elinde bir uzun kargı ile saatlerce başı havada, ağzı açık hayran hayran dolaşırdı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KARGIMA Nedir?

Kargımak işi, lanet.

KARGIMAK Nedir?

Birine, Tanrı'nın, insanların sevgi ve ilgisinden yoksun kalıp nefretlerine uğraması dileğinde bulunmak, ilenmek, lanet etmek, lanetlemek.

KOVMA Nedir?

Kovmak işi: "Türkçüler, terkipli lisanla beraber aruz veznini de millî edebiyatımızdan kovmaya karar verdiler."- Z. Gökalp.

KOVMAK Nedir?


1 - Sert ya da küçük düşürücü sözlerle gitmesini söylemek, savmak.
2 - Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak: Kedileri kovmak .
3 - Bir topluluğu bir yerden sürüp çıkarmak.
4 - İşine son vermek, görevinden atmak, uzaklaştırmak.
5 - Bir düşünceden kurtulmak.
6 - İzlemek, aramak, kovalamak.

LANET Nedir?


1 - Tanrı'nın, insanların sevgi ve ilgisinden yoksunluk, kargış, kargıma.
2 - Berbat, sinir bozucu, çok kötü.
3 - Ters, aksi.

MERHAMET Nedir?

Bir kimsenin ya da bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

YOKSUN Nedir?

Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum.

A E E E K L L M N T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Lanetlemek,

9 Harfli Kelimeler

Lanetleme, Tanelemek, Tellenmek,

8 Harfli Kelimeler

Ellenmek, Elletmek, Etlenmek, Nakletme, Taneleme, Tellemek, Tellenme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Ellemek, Ellenme, Elletme, Etlenme, Melanet, Tekleme, Telleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Eleman, Elemek, Elenme, Eletme, Elleme, Emanet, Enemek, Keleme, Kemane, Kement, Kental, Maktel, Mealen, Meleke, Tekman, Teleke, Teleme, Tellak, Teneke,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Allem, Amele, Anele, Anket, Eklem, Eleme, Elmek, Emlak, Eneme, Enlem, Entel, Etene, Etken, Etmek, Etmen, Kalem, Kamet, Kelam, Kelem, Kelle, Kemal, Keman, Kenet, Ketal, Keten, Lamel, Lanet, Maket, Malen, Mekan, Melal, Melek, Metal, Metan, Tekel, Tekme, Tekne, Telek, Telem,

4 Harfli Kelimeler

Akne, Alem, Alet, Amel, Atel, Ekme, Elan, Elek, Elem, Elma, Eman, Emek, Emel, Emen, Emet, Enam, Enek, Etek, Eten, Etme, Kale, Kame, Kant, Kele, Keme, Kene, Kent, Kete, Klan, Lake, Lale, Lame, Leke, Malt, Meal, Meke, Meta, Nale, Name, Nema,

3 Harfli Kelimeler

Alt, Ant, Ate, Eke, Ela, Elk, Kal, Kam, Kan, Kat, Kel, Kem, Ket, Lak, Lal, Lam, Lan, Mal, Mat, Men, Met, Nal, Nam, Nem, Net, Tak, Tal, Tam, Tan, Tek, Tel, Tem, Ten,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, At, Ek, El, Em, En, Et, Ke, La, Le, Me, Ne, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.