LAMBRİ (TDK)


1 . Bir yapının iç duvar kaplaması: "Mermer lambri. Ahşap lambri."- .
2 . Tavana yapılan ahşap kaplama.

Lambri kelimesi baş harfi L son harfi İ olan bir kelime. Başında L sonunda İ olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi B , beşinci harfi R , altıncı harfi İ . Başı L sonu İ olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHŞA Nedir?

Bağır.

AHŞAP Nedir?

Ağaçtan, tahtadan yapılmış.

DUVAR Nedir?


1 . Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem.
2 . Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel: "Karabaş, bostan duvarının gölgesinde öğle uykusuna serilir."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Sonuç alınamayan yer.
4 . mecaz Engel: "İki arkadaşın arasında aşılmaz bir duvar vardı."- .
5 . spor Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

KAPLAM Nedir?

Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul: "Bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler canlı kavramının kaplamı içine girerler."- .

KAPLAMA Nedir?


1 . Kaplamak işi.
2 . Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat: "Her pencereyi, her kaplamayı tanıyordum artık."- S. F. Abasıyanık.
3 . Kalınlığı
5 mm'den az, ince ağaç levha.
4 . sıfat Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan: "Bu, kaplama bir bilezik değil."- .

LAMBRİ Nedir?


1 . Bir yapının iç duvar kaplaması: "Mermer lambri. Ahşap lambri."- .
2 . Tavana yapılan ahşap kaplama.

TAVA Nedir?


1 . Yağ kızdırma, yiyecek kızartma vb. işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap.
2 . Bu kapta pişmiş yemek: "Balık tavası. Ciğer tavası."- .
3 . madencilik Maden eritilen saplı pota: "Kurşun tavası."- .
4 . Kireç karıştırılan tekne.
5 . Deniz veya göllerde suların geri çekilmesiyle kuruyan bölüm.
6 . denizcilik Gemilerde borda iskelesinin alt başındaki sahanlık.
7 . Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü.

TAVAN Nedir?


1 . Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı: "Başını kaldırdı, dumanı otobüsün tavanına üfledi."- H. Taner.
2 . mecaz Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat: "Yükseköğrenim görmüş bir devlet memurunun tavanı birinci derecenin dördüncü basamağıdır."- .
3 . halk ağzında Çatı kiremidi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIN Nedir?

Aygıt ya da el ile yapılmış her şey.

A B L M R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Lambri,

5 Harfli Kelimeler

Bilar,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Alim, Amil, Amir, Bari, Bira, İbra, İlam, İmal, İmar, İmla, Lira, Mail, Mali, Mira, Rami,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ali, Ari, Bal, Bar, Bir, İla, İma, Lam, Lim, Lir, Mai, Mal, Mil, Mir, Rab, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, Ar, İl, İm, La, Mi, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.