LALALIK (TDK)

Lala olma durumu veya lalanın görevi: "Onlara da lalalık galiba bize düştü."- H. E. Adıvar.

Lalalık kelimesi baş harfi L son harfi K olan bir kelime. Başında L sonunda K olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K . Başı L sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GALİBA Nedir?

Görünüşe göre, sanılır ki, anlaşılan: "Benim adımı işitince şöyle bir durdu, galiba beni tanımış olacak."- M. Ş. Esendal.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

LALA Nedir?


1 . Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse: "Mekteple ev arasında daima bir lalanın refakatinde gidip gelmeye alıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . tarih Şehzadelerin özel eğitmenleri.
3 . ünlem, tarih Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz.

LALALIK Nedir?

Lala olma durumu veya lalanın görevi: "Onlara da lalalık galiba bize düştü."- H. E. Adıvar.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A I K L L L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Lalalık,

5 Harfli Kelimeler

Allık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Allı, Kala, Laka, Lala,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Kal, Kıl, Lak, Lal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.