LAKIRDICI (TDK)


1 - Lakırdı bulup söyleyen, konuşkan.
2 - Geveze.
3 - Dedikoducu.

Lakırdıcı kelimesi baş harfi L son harfi I olan bir kelime. Başında L sonunda I olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi D , yedinci harfi I , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I . Başı L sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEDİKODU Nedir?

Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma, kılükal: "Kız aleyhine hiçbir aykırı dedikodu çıkmadı."- A. Gündüz.

DEDİKODUCU Nedir?

Çok dedikodu yapan, dillek.

GEVEZE Nedir?


1 . Çok konuşan, çenesi düşük, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, çaçaron: "Öyle geveze ki ben sormadan anlatmaya başladı."- H. Taner.
2 . mecaz Sır saklamayan, boşboğaz: "Haydi çocuklar ... şu gevezenin yalanını ortaya vurmak için çıkalım."- P. Safa.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞKAN Nedir?

Konuşmayı, lakırtıyı seven, çok konuşan.

LAKIRDI Nedir?


1 - Söz.
2 - Boş söz, dedikodu, laf.

A C D I I I K L R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kaldırıcı,

8 Harfli Kelimeler

Arıcılık,

7 Harfli Kelimeler

Adcılık, Cadılık,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Arılık, Cırlak, Dalcık, Dalıcı, Darlık, Ilıcak, Iraklı, Kalıcı, Karılı, Kırıcı, Kralcı, Rakıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Alıcı, Ardıl, Arıcı, Carlı, Cıdak, Dılak, Ilıca, Kalcı, Karlı, Kılır, Kırca, Kırcı, Lıkır,

4 Harfli Kelimeler

Adcı, Adıl, Adlı, Akıl, Aklı, Aldı, Alık, Arık, Arlı, Cadı, Cıda, Cılk, Darı, Ilık, Irak, Kadı, Karı, Kral, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Arı, Ark, Car, Cık, Dal, Dar, Ira, Irk, Kal, Kar, Kıl, Kır, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.