LAHZADA (TDK)

Çabucak: "Karısının yiyeceğini lahzada pişirir."- H. Z. Uşaklıgil.

Lahzada kelimesi baş harfi L son harfi A olan bir kelime. Başında L sonunda A olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi Z , beşinci harfi A , altıncı harfi D , yedinci harfi A . Başı L sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇABUCAK Nedir?


1 . Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, anında, bir anda, bir çırpıda, birden, bir hamlede, bir koşu, bir lahzada, bir solukta, çabucacık, çabuk, çabukça, çarçabuk, dakikasında, derakap, derhâl, hemen, hemencecik, hemencek, hızla, hızlı, hızlı hızlı, ivedilikle, lahzada, müstacelen, palas pandıras, serian, süratle, şipşak, tez beri, tezce, tezelden, yellim yelalim: "Yatakta çabucak doğruldu."- A. İlhan.
2 . Kolaylıkla.

LAHZADA Nedir?

Çabucak: "Karısının yiyeceğini lahzada pişirir."- H. Z. Uşaklıgil.

PİŞİ Nedir?

Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen bir tür yiyecek.

UŞAK Nedir?


1 . Çocuk: "Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş, oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş."- M. Ş. Esendal.
2 . Herhangi bir bölgenin halkından olan erkek: "Kim bilir, bu Anadolu uşaklarının her birinde ne cevherler vardır."- C. S. Tarancı.
3 . Erkek hizmetçi: "... kapının eşiğinde fraklı, beyaz eldivenli bir uşak duruyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Tayfa: "Bir haykırma duyuldu. Uşakları koşturdum. Simit attırdım denize ama deniz geri vermedi."- Z. Selimoğlu.

A A A D H L Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Lahzada,

6 Harfli Kelimeler

Halaza,

5 Harfli Kelimeler

Alaza, Lahza,

4 Harfli Kelimeler

Alaz, Daha, Hala, Haza, Laza,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aha, Ala, Aza, Dah, Dal, Daz, Had, Hal, Haz, Laz,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Al, Az, Ha, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.