LAFÇI (TDK)


1 . Geveze.
2 . İyi, etkili konuşan.
3 . mecaz Söz götürüp getiren, dedikoducu.

Lafçı kelimesi baş harfi L son harfi I olan bir kelime. Başında L sonunda I olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi A , üçüncü harfi F , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi I . Başı L sonu I olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEDİKODU Nedir?

Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma, kılükal: "Kız aleyhine hiçbir aykırı dedikodu çıkmadı."- A. Gündüz.

DEDİKODUCU Nedir?

Çok dedikodu yapan, dillek.

ETKİLİ Nedir?

Etkisi olan, tesirli, müessir, patetik: "Hayli etkili bir yer altı çalışması yapılıyormuş."- A. İlhan.

GEVEZE Nedir?


1 . Çok konuşan, çenesi düşük, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, çaçaron: "Öyle geveze ki ben sormadan anlatmaya başladı."- H. Taner.
2 . mecaz Sır saklamayan, boşboğaz: "Haydi çocuklar ... şu gevezenin yalanını ortaya vurmak için çıkalım."- P. Safa.

GÖTÜRÜ Nedir?


1 . Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen (iş vb.).
2 . zarf Toptan fiyat vererek: "Bu kitapların hepsini götürü on bin liraya aldım."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A F I L Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Lafçı,

4 Harfli Kelimeler

Alçı, Alıç, Çalı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Çal, Fal, Laf,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Af, Al, Fa, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.