LÜZUMSUZ (TDK)

Gereksiz: "Evin bir ucunda bir fırın, öbür ucunda bir külhan vardı ki tıpkı bu merdiven gibi lüzumsuzdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Lüzumsuz kelimesi baş harfi L son harfi Z olan bir kelime. Başında L sonunda Z olan kelimenin birinci harfi L , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi U , beşinci harfi M , altıncı harfi S , yedinci harfi U , sekizinci harfi Z . Başı L sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FIRIN Nedir?


1 . İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak: "Pastacı fırını."- .
2 . sıfat Bu ocakta pişirilmiş.
3 . Ekmek, pasta vb.nin pişirildiği ve satıldığı dükkân.
4 . Elektrik, tüp gaz ve doğal gazla çalışan, yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya yarayan alet: "Elektrik fırını."- .
5 . Bir maddenin fiziksel veya kimyasal değişime uğratılması amacıyla içinde ısıtıldığı araç.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GEREKSİZ Nedir?


1 . Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz.
2 . zarf Boş yere.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KÜLHAN Nedir?

Hamamları ısıtan, hamamın altında bulunan kapalı ve geniş ocak, cehennemlik: "Evin bir ucunda bir fırın, öbür ucunda bir külhan vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

LÜZUM Nedir?

Gerek, gereklik, gereklilik, icap: "Sizden saklamaya lüzum yok, dedi."- R. H. Karay.

LÜZUMSUZ Nedir?

Gereksiz: "Evin bir ucunda bir fırın, öbür ucunda bir külhan vardı ki tıpkı bu merdiven gibi lüzumsuzdu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

MERDİVEN Nedir?

Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi: "Bu merdivenleri yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.

ÖBÜR Nedir?


1 - "Bu" adılıyla belirtilen bir şeyden sonra olan, öteki, °diğer.
2 - (Zaman için) Önümüzdekinden bir sonraki.

TIPKI Nedir?


1 . Bir şeyin eşi, benzeri, aynı.
2 . zarf Tıpatıp, tamamıyla: "Saffet Hanım tıpkı kendisini görmeden tahmin etmiş olduğum gibiydi."- A. Ş. Hisar.

L M S U U Z Z Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Lüzumsuz,

5 Harfli Kelimeler

Lüzum, Muzsu, Zulüm,

4 Harfli Kelimeler

Sulu, Ulum, Ulus, Uslu, Usul,

3 Harfli Kelimeler

Muz, Ulu, Umu, Zum, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Su, Us, Uz, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.