KUYUCU (TDK)


1 . Kuyu kazmayı iş edinmiş kimse.
2 . Özel olarak açılan kuyulara inerek lüle taşını çıkaran kimse.

Kuyucu kelimesi baş harfi K son harfi U olan bir kelime. Başında K sonunda U olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi U , beşinci harfi C , altıncı harfi U . Başı K sonu U olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

KAZMA Nedir?


1 . Kazmak işi.
2 . Toprağı kazıp kaldırma, düzeltme vb. işlerde kullanılan ağaç saplı demir araç: "Bu yolun o tarihte bitmesi için ne kadar paraya, ameleye, kazma ve küreğe ihtiyacınız vardır?"- F. R. Atay.
3 . sıfat Kazılarak yapılmış: "Kazma yazı."- .
4 . sıfat, argo Kaba, görgüsüz (kimse).

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KUYU Nedir?


1 . Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur: "Kahveci Salih eğilmiş, az evvel sarkıttığı gazozları kuyudan çıkarıyordu."- H. Taner.
2 . Toprağa kazılan derince çukur: "Kireç kuyusu."- .
3 . mecaz İçinden çıkılamayan durum veya yer.
4 . madencilik Yer altındaki iş yerlerine ulaşmak için açılmış ve kesit boyutları derinliğine oranla sınırlı, düşey veya düşeye yakın bağlantı yolu.

LÜLE Nedir?


1 . Bükülmüş, dürülmüş şey: "Bir lüle kaymak."- .
2 . Tütün çubuğu, pipo, nargile vb.nin ucuna takılan, tütün konulan yuva: "Duman ocak gibi çıkmakta çünkü her lüleden."- M. A. Ersoy.
3 . halk ağzında Su akan musluksuz boru: "Lüleden akan su bollaşmıştı."- A. Sayar.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

C K U U U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kuyucu, Uykucu,

4 Harfli Kelimeler

Kuyu, Uyku,

3 Harfli Kelimeler

Cuk,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.