KUYTULUK (TDK)


1 . Kuytu olma durumu: "Mehtapta, çardak altlarının gemi tentesi gibi beyazımsı bir kuytuluğu var."- R. H. Karay.
2 . Kuytu, sessiz yer.

Kuytuluk kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi T , beşinci harfi U , altıncı harfi L , yedinci harfi U , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEYAZIMSI Nedir?

Rengi beyazı andıran, beyaza benzeyen, beyazımtırak: "Kuzeydoğudan esen poyraz, ay ışığında beyazımsı görünen asfalttan geçerek vadiye indi."- N. Meriç.

ÇARDAK Nedir?


1 . Tarla, bahçe vb. yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak.
2 . Asma vb. bitkilerin dallarını sardırmak için direklerle yapılmış yer: "Evin bahçeye açılan tahta kapısının üstündeki çardakta koruklar sarkıyordu."- O. Rifat.
3 . Kameriye: "Çardağın boşluğuna girdiğimiz vakit durmuş, eliyle yanağımı sıkmış, çenemi okşamıştı."- R. H. Karay. Çardak -k'ı özel, isim (ça'rdağı) Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KUYTU Nedir?


1 . Issız, sessiz ve göze çarpmayan, tenha (yer): "Kahvenin kuytu bir köşesinde, bağıra bağıra konuşuyorlardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Uğrak olmayan, içerlek, sapa (yer): "Dükkân kuytu yerde olduğundan işlemiyor."- .
3 . Güneş ışığı veya rüzgâr almayan (yer).

SESSİZ Nedir?


1 . Sesi olmayan, ses çıkarmayan.
2 . Ses, gürültü çıkarmadan yapılan: "Sessiz çalışma."- .
3 . Az konuşan, suskun.
4 . Yumuşak huylu, kendi hâlinde ve sakin (kimse): "Kız kardeşi Deniz Yolları levazımında çalışan sessiz bir adamla evlidir."- M. Ş. Esendal.
5 . zarf Ses ve gürültü çıkarmadan.
6 . isim, dil bilgisi Ünsüz.

TENTE Nedir?

Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb.nden yapılmış örtü: "En üst setin bir özelliği ağaçtan ağaca tente gerilmiş olmasıdır."- S. Birsel.

K K L T U U U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kuytuluk,

7 Harfli Kelimeler

Uykuluk,

6 Harfli Kelimeler

Kutulu, Utkulu, Uykulu,

5 Harfli Kelimeler

Kutlu, Kuytu, Tuluk, Uyluk,

4 Harfli Kelimeler

Kulu, Kutu, Kuut, Kuyu, Tulu, Utku, Utlu, Uyku,

3 Harfli Kelimeler

Kul, Kut, Tul, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.