KUTUPLAŞMAK (TDK)

Bir toplulukta düşünce, görüş, sosyal ve siyasal konum ve tavır olarak iki karşıt grupta yoğunlaşmak.

Kutuplaşmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi U , beşinci harfi P , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

KONUM Nedir?


1 . Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon.
2 . coğrafya Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş.
3 . coğrafya Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü.

SİYASAL Nedir?

Politika ile ilgili, siyasi, politik: "Bu inanç aynı yolun yolcusu olmak niteliğini yitirecek ve siyasal rekabete dönüşecektir"- M. C. Anday.

SOSYAL Nedir?

Toplumla ilgili, toplumsal, °içtimai.

TAVIR Nedir?


1 - Durum, davranış, °vaziyet, °hal.
2 - Büyüklenme, yapma davranış.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLULUK Nedir?


1 . Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet: "Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.
3 . Vücudun dolgun olma durumu.
4 . Sanatçı grubu.
5 . müzik Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl: "Çok sayıda amatör topluluk sahneledi Nalınlar'ı."- N. Cumalı.

YOĞUN Nedir?


1 . Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
2 . Koyu, kalın: "Yoğun bir sis."- .
3 . Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
4 . mecaz Artmış, çoğalmış bir durumda olan: "O bölgede nüfus yoğundur."- .
5 . mecaz Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
6 . mecaz Şişman, iri, tombul: "İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar..."- A. İlhan.
7 . halk ağzında Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

YOĞUNLAŞMA Nedir?


1 . Yoğunlaşmak işi, konsantrasyon.
2 . fizik Havanın nem bakımından doyma noktasını aşmasına bağlı olarak havadaki su buharının sıvı veya katı duruma geçmesi, yoğuşma.
3 . kimya Bir karışımın bileşimndeki sıvıyı yitirerek daha koyu kıvama gelmesi.

YOĞUNLAŞMAK Nedir?


1 . Yoğun duruma gelmek, yoğuşmak, tekâsüf etmek, konsantre olmak: "Atlar benekli bir yıldız alacasında, şehit cesetlerinden yoğunlaşmış bir kokuyu, kalın bir sis gibi dağıta dağıta ilerliyorlardı."- A. İlhan.
2 . mecaz Bütün dikkatini bir konu üzerinde toplamak.

A A K K L M P T U U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kutuplaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Kutuplaşma,

9 Harfli Kelimeler

Kutulamak, Putlaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Kaputluk, Kuşatmak, Kutlamak, Kutulama, Putlaşma, Şutlamak, Tuşlamak,

7 Harfli Kelimeler

Kuşatma, Kutlama, Mutlaka, Palamut, Pamuklu, Puştluk, Şutlama, Tuşlama, Ulaşmak, Ulutmak, Utulmak,

6 Harfli Kelimeler

Kalkma, Kalmak, Kalpak, Kaltak, Kaplam, Kapmak, Katmak, Kumluk, Kuşlak, Kuşluk, Maktul, Maşuka, Matkap, Matlup, Mutlak, Patlak, Şalupa, Şaplak, Takmak, Tapmak, Tapulu, Taşmak, Tumşuk, Ulamak, Ulaşma, Ulumak, Ulutma, Utulma,

5 Harfli Kelimeler

Akkuş, Akmak, Akşam, Aktaş, Almak, Almaş, Ampul, Aptal, Aşmak, Atmak, Kakma, Kalak, Kalma, Kapak, Kapma, Kaput, Katma, Klapa, Kukla, Kulak, Kumaş, Kumla, Kumlu, Kumuk, Kumul, Kuşak, Kuşku, Kutlu, Kutup, Lakap, Makak, Makat, Makta, Maktu, Makul, Malak, Maşuk, Matla, Muşlu, Muşta,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akma, Akut, Alma, Alpu, Amal, Amut, Apak, Apaş, Aşma, Atak, Ataş, Atma, Kaka, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Kamu, Kuka, Kula, Kulp, Kulu, Kuma, Kupa, Kutu, Kuut, Laka, Lama, Lapa, Lata, Maaş, Mala, Malt, Mapa, Maşa, Muta, Pakt, Pala, Palu,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alp, Alt, Ama, Aşk, Ata, Aut, Kak, Kal, Kam, Kap, Kaş, Kat, Kul, Kum, Kup, Kuş, Kut, Lak, Lam, Lap, Lup, Mal, Maş, Mat, Muş, Mut, Pak, Pal, Pat, Pul, Put, Şak, Şal, Şap, Şat, Şua, Şut, Tak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, At, La, Şu, Ta, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.