KUTSALLIK (TDK)

Kutsal olma durumu, kutsiyet: "Çok eski zamanlarda ineğe bu kutsallık boşuna verilmemiştir."- H. Taner.

Kutsallık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi T , dördüncü harfi S , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOŞUNA Nedir?

Boş yere, yararsız yere, gereksiz, beyhude, nafile, tevekkeli: "Kızı boşuna sinirlendirmişsin."- M. Ş. Esendal.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

KUTSAL Nedir?


1 . Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.
2 . Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut: "Aşkın kutsal tarafına inanmamı sarhoşluk belirtisi diye yorumladım."- H. E. Adıvar.
3 . Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen: "Demokraside, insanın en doğal, en kutsal hakları bir pazarlık konusu olur."- N. Cumalı.
4 . felsefe Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.

KUTSALLIK Nedir?

Kutsal olma durumu, kutsiyet: "Çok eski zamanlarda ineğe bu kutsallık boşuna verilmemiştir."- H. Taner.

KUTSİ Nedir?

Kutsal: "Falih Rıfkı, Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor."- Y. K. Beyatlı.

KUTSİYET Nedir?

Kutsallık.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİLME Nedir?

Verilmek işi.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

ZAMANLA Nedir?

Aradan süre geçtikçe, giderek: "Basınımızın gelişmesini gözden geçirirsek görürüz ki zamanla konular uzmanlıklar arasında bölüşülür."- N. Cumalı.

A I K K L L S T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kutsallık,

8 Harfli Kelimeler

Sulaklık,

7 Harfli Kelimeler

Kulaklı, Ustalık,

6 Harfli Kelimeler

Altlık, Kıstak, Kutsal, Saklık, Saltık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Allık, Altık, Altlı, Asklı, Aslık, Iskat, Islak, Itlak, Kalık, Kalıt, Kasık, Kasıt, Kaslı, Katık, Katkı, Katlı, Kıska, Kıtal, Kukla, Kulak, Sakıt, Saklı, Salık, Sallı, Sulak, Sulta,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Aksu, Akut, Alık, Allı, Altı, Asık, Asıl, Askı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Iska, Kask, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Klas, Kuka, Kula, Salı, Salt, Satı, Sıla, Sual, Takı, Talk, Ulak, Usta,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alt, Ası, Ask, Ast, Aut, Kak, Kal, Kas, Kat, Kıl, Kıt, Kul, Kut, Lak, Lal, Sak, Sal, Sık, Sut, Tak, Tal, Tas, Tık, Tıs, Tul, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, At, La, Su, Ta, Tu, Us, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.