KURUMLAŞTIRMAK (TDK)

Kurum durumuna getirmek.

Kurumlaştırmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi U , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

KURUM Nedir?

Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is: "Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum."- Halikarnas Balıkçısı. kurum (II) isim, hukuk Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese: "Türk Dil Kurumu."- . Birleşik Sözler eğitim kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=eğitim kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kamu kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kamu kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kurum (III) isim Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür: "Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürür."- H. E. Adıvar.

A A I K K L M M R R T U U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Kurumlaştırmak,

13 Harfli Kelimeler

Kurumlaştırma,

12 Harfli Kelimeler

Kumlaştırmak, Rumlaştırmak,

11 Harfli Kelimeler

Kumlaştırma, Kurtarılmak, Kurumlaşmak, Rumlaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Kurtarılma, Kurtlaşmak, Kurulaşmak, Kurumlaşma, Kurutmalık, Kuşatılmak, Muştulamak, Ulaştırmak,

9 Harfli Kelimeler

Kırlaşmak, Kışlatmak, Kıtlaşmak, Kurtarmak, Kurtlaşma, Kurtulmak, Kurulamak, Kurulaşma, Kurutmalı, Kuşatılma, Kutulamak, Matruşluk, Muştulama, Rumlaşmak, Şımartmak, Ulaştırma,

8 Harfli Kelimeler

Akşamlık, Aktarlık, Altmışar, Artırmak, Aşırtmak, Aştırmak, Kalkışma, Karakutu, Karılmak, Karışmak, Karkamış, Karmalık, Karmaşık, Katılmak, Katışmak, Kırklama, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlamak, Kışlatma, Kıtlamak, Kıtlaşma, Kumlamak, Kurtarım, Kurtarış, Kurtarma, Kurtulma, Kurulama, Kurulmak, Kurutmak, Kuşatmak, Kutlamak, Kutulama, Maşatlık, Matruşka, Mırlamak, Rumlaşma, Şımarmak, Şımartma, Şırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmak, Akıtmak, Akkışla, Aktarım, Aktarış, Alışmak, Almaşık, Altışar, Arıtmak, Arkalık, Armutlu, Artırma, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Ataklık, Atılmak, Atışmak, Iklamak, Kakılma, Kakışma, Kakmalı, Karakul, Karakuş, Karalık, Karaltı, Karamuk, Kararış, Kararlı, Karartı, Karıkma, Karılma, Karımak, Karışma, Kartlık, Kaşarlı, Kaşımak, Katılma, Katışma,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aratış, Arılar, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atılma, Atışma, Iklama, Iramak, Irktaş, Kakıma, Kalkış, Kalkma, Kalmak, Kaltak, Kamalı, Karalı, Karıma, Karlık, Karluk, Karmak, Karmık, Karşıt, Kartal, Kartlı, Kartuk, Kartuş, Kaşıma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akkuş, Aklık, Akmak, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Arkıt, Armut, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşlık, Aşmak, Atmak, Atmık, Iltar, Irama, Irmak, Itlak, Kakım, Kakış, Kakma, Kalak, Kalık, Kalım, Kalış, Kalıt, Kalma, Kamış, Karar, Karık, Karış,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akur, Akut, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amma, Amut, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Irak, Kaka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kul, Kum, Kur, Kuş, Kut, Lak, Lam, Mal, Maş, Mat, Mum, Muş, Mut, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ra, Şu, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.