KURUMLAŞMIŞLIK (TDK)

Bir kurumun köklü değişimlerden kaçınarak kurumsal yapısını sürdürmesi.

Kurumlaşmışlık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi U , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi I , onbirinci harfi Ş , onikinci harfi L , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi K . Başı K sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞİM Nedir?


1 . Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.
2 . Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok.
3 . biyoloji Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.
4 . denizcilik Rüzgârın yön değiştirmesi.
5 . matematik Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.

KÖKLÜ Nedir?


1 . Kökü olan.
2 . mecaz Kökleşmiş, iyi yerleşmiş, kalıcı olan, esaslı.
3 . mecaz Soylu, soyu sopu belli, iyi tanınan.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUM Nedir?

Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is: "Vapur dumanı ve baca kurumuyla kapkara olan saçlarımla yastığı kirletmek istemiyordum."- Halikarnas Balıkçısı. kurum (II) isim, hukuk Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese: "Türk Dil Kurumu."- . Birleşik Sözler eğitim kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=eğitim kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kamu kurumu http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kamu kurumu&EskiSoz=kurum&GeriDon=2 kurum (III) isim Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür: "Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürür."- H. E. Adıvar.

KURUMSAL Nedir?


1 . Kurumla ilgili.
2 . Değişik birim ve fonksiyonlarıyla bir kurumun niteliklerine tam anlamıyla sahip olan.

SÜRDÜRME Nedir?

Sürdürmek işi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A I I K K L L M M R U U Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Şarklılık, Uşaklılık,

8 Harfli Kelimeler

Işkırlak, Kamışlık, Karşılık, Kırılmak, Kırışmak, Kırkılma, Kırmalık, Kurulmak, Ulukışla,

7 Harfli Kelimeler

Alıklık, Alırlık, Alışmış, Arıklık, Arlılık, Aşıklık, Iraklık, Kalımlı, Kamışlı, Karılık, Karışık, Karışım, Kırılma, Kırışma, Kırmalı, Krallık, Kulaklı, Kumaşlı, Kumkuma, Kurallı, Kurulma, Kurumak, Kuşaklı, Muşmula, Şaşılık, Şımarık, Şımarış, Şıralık, Umulmak, Uşaklık,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Alımlı, Alışık, Alışkı, Arılık, Aşıklı, Ilımak, Iraklı, Işılak, Işımak, Kalkış, Karılı, Karlık, Karluk, Karmık, Kılmak, Kımkım, Kırkım, Kırklı, Kırkma, Kırlık, Kırmak, Kışlak, Kışlık, Kulluk, Kumalı, Kumluk, Kumral, Kuralı, Kurmak, Kuruma, Kuşlak, Kuşlar, Kuşluk, Kuşmar, Maşrık, Mışmış, Mumluk, Rumluk,

5 Harfli Kelimeler

Akkuş, Aklık, Alkım, Alkış, Allık, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Ilıma, Irmak, Işıma, Kakım, Kakış, Kalık, Kalım, Kalış, Kamış, Karık, Karış, Karlı, Karşı, Kaşık, Kaşlı, Kılık, Kılır, Kılış, Kıllı, Kılma, Kımıl, Kırık, Kırım, Kırkı, Kırma, Kışır, Kışla, Kukla, Kulak, Kumar, Kumaş, Kumla,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akur, Alık, Alım, Alış, Allı, Arık, Arış, Arlı, Aşık, Aşım, Ilık, Ilım, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Kamu, Karı, Kırk, Kral, Kuka, Kula, Kulu, Kuma, Kura, Kuru, Mark, Marş, Rakı, Ruam, Şark, Şaşı, Şıra, Şura, Şura, Şuur,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kıl, Kır, Kış, Kul, Kum, Kur, Kuş, Lak, Lal, Lam, Mal, Maş, Mum, Muş, Ram, Rum, Şak, Şal, Şık, Şua, Ula, Ulu, Umu,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, La, Ra, Şu, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.