KURMACILIK (TDK)

Resim ve heykelde, eseri geometrik ögeleri ile kurmayı temel alan anlayış, konstrüktivizm.

Kurmacılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

GEOMETRİK Nedir?

Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesi: "Toprak yüzeyinde geometrik biçimde yontulmuş büyük taşlar görünüyordu."- Halikarnas Balıkçısı.

HEYKEL Nedir?

Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu, statü: "Harabenin ortasında bir Afrodit heykeli bulunduğunu hayal meyal hatırlıyor."- R. H. Karay.

KONSTRÜKTİVİZM Nedir?

Kurmacılık.

KURMA Nedir?


1 . Kurmak işi.
2 . sıfat Prefabrik: "Kurma ev."- .

KURMAY Nedir?


1 . Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp.
2 . sıfat Kurmaylık yetkisi ve niteliği olan (subay): "Bir de erkek kardeşleri varmış, bir kurmay binbaşı."- M. Ş. Esendal.

RESİM Nedir?


1 - Varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb.üzerinde yapılan biçimleri.
2 - Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat.
3 - Fotoğraf2.
4 - Kimi eşyadan ve kimi işlerden alınan vergi.

TEMEL Nedir?


1 . Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü: "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
3 . sıfat, mecaz En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır."- B. Felek.
4 . mecaz Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun."- N. Cumalı.

A C I I K K L M R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kumarcılık, Kuramcılık, Kurmacılık,

8 Harfli Kelimeler

Kırılmak, Kırkılma, Kırmalık,

7 Harfli Kelimeler

Arıklık, Iraklık, Karılık, Kırılma, Kırmacı, Kırmalı, Kuklacı, Kumarcı, Kuralcı, Kuramcı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acımık, Akılcı, Akımcı, Alımcı, Arılık, Camlık, Cırlak, Cırmık, Ilıcak, Ilımak, Iraklı, Kalıcı, Karılı, Karlık, Karluk, Karmık, Kılmak, Kırkım, Kırklı, Kırkma, Kırlık, Kırmak, Kralcı, Kumalı, Kumral, Kuracı, Kuralı, Kurmak, Rakıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklık, Alıcı, Alkım, Arıcı, Camlı, Carlı, Cukka, Ilıca, Ilıma, Irmak, Kakım, Kalcı, Kalık, Kalım, Karık, Karlı, Kılık, Kılır, Kılma, Kımıl, Kırca, Kırcı, Kırık, Kırım, Kırkı, Kırma, Kucak, Kukla, Kulak, Kumar, Kumla, Kurak, Kural, Kuram, Kurca, Kurma, Lıkır, Makul,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Acur, Akıl, Akım, Aklı, Akur, Alık, Alım, Arık, Arlı, Cılk, Cuma, Cura, Ilık, Ilım, Irak, Kamu, Karı, Kırk, Kral, Kuka, Kula, Kuma, Kura, Mark, Rakı, Ruam, Ulak, Ulam, Umar, Urla,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Arı, Ark, Cam, Car, Cık, Cuk, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kıl, Kır, Kul, Kum, Kur, Lak, Lam, Mal, Ram, Rum, Uca, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, La, Ra, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.