KURDEŞEN (TDK)

Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntü, ürtiker.

Kurdeşen kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi Ş , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı K sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİLT Nedir?


1 . Ten.
2 . Formaları, yaprakları birbirine dikerek veya yapıştırarak kitap, defter, dergi vb.ne geçirilen deri, bez veya kâğıtla kaplı kapak: "Nakışlara, ciltlere, minyatürlere hayran kaldı."- Ö. Seyfettin.
3 . Bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri: "İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk dokuz cildinde bunların altmış yedi tanesi yer alır."- S. Birsel.

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

DÖKÜNTÜ Nedir?


1 . Dökülmüş, saçılmış şeyler: "Onlar kendi küfleri, kendi yırtık pırtıkları, kendi döküntüleriyle yaşayabiliyorlar."- Y. K. Beyatlı.
2 . Bir topluluktan geri kalmış kimseler.
3 . Deniz yüzüne yakın, üzerinde dalgaların çatladığı kaya kümesi.
4 . Kâğıtçılıkta üretimin herhangi bir safhasında ıskartaya çıkan, genellikle tekrar hamur durumuna getirilen, yaş ve kuru biçimleri olan kâğıt veya karton artığı.
5 . mecaz Değersiz, bayağı, ayaktakımından olan kimse: "Meşrutiyete uygun yönetim, yurt hainlerinin döküntüleriyle kurulamaz."- H. C. Yalçın.
6 . sıfat, mecaz İşe yaramayan, değersiz, kötü, berbat: "Şoföre önce kentin en döküntü mahallelerinin adını söylediler."- Ç. Altan.
7 . tıp (***) Bazı hastalıklarda görülen çıban, leke, uçuk, kızarıklık vb. belirti.
8 . coğrafya Parçalanan taşların yamaç aşağı kayması, yuvarlanması, etekte birikmesiyle oluşan yer.

KAŞINTILI Nedir?

Kaşıntısı olan.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

ÜRTİKER Nedir?

Kurdeşen.

D E E K N R U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kurdeşen,

6 Harfli Kelimeler

Derken, Dernek,

5 Harfli Kelimeler

Denek, Derun, Ender, Erdek, Erden, Erken, Keder, Kerde, Keşen, Nekre, Rende, Şeker,

4 Harfli Kelimeler

Denk, Dere, Derk, Dren, Eder, Enek, Erek, Eren, Erke, Eşek, Kene, Kere, Kreş, Kuşe, Nere, Neşe, Renk, Ukde,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dun, Duş, Ede, Eke, Erk, Ker, Keş, Kur, Kuş, Nur, Run, Şek, Şen, Şer,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, En, Er, Eş, Ke, Ne, Re, Şe, Şu, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.