KURBAĞAKASIĞI (TDK)

Gölcük ve bataklıklarda yetişen otsu bir bitki.

Kurbağakasığı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi S , onbirinci harfi I , onikinci harfi Ğ , onüçüncü harfi I . Başı K sonu I olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATAK Nedir?


1 . Üzerine basıldığında çöken çamurlaşmış toprak: "İnsan bu kumda, bir batakta gibi yürür, ayağını güç çeker, her adımda bir günlük yol zahmeti duyar."- F. R. Atay.
2 . Kötü durum, içinden çıkılmaz iş: "Bu bataktan kendini kurtarmaya çalıştıkça büsbütün saplandığını dehşetle görüyordu."- R. N. Güntekin.
3 . sıfat, mecaz Hayır gelmez, yarar sağlamaz, batmış.

BATAKLI Nedir?

Bataklığı olan (yer).

BATAKLIK Nedir?


1 . Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge: "Bataklıklarda birçok hayvan yığıldı kaldı."- Ö. Seyfettin.
2 . mecaz Uygunsuz ve kötü, ahlak dışı durum: "Bizler kendisini bu bataklıktan kurtarmak için fazlasını bile yaptık."- E. İ. Benice.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

GÖLCÜK Nedir?

Gölet. Gölcük -k'ü özel, isim (gö'lcüğü) Kocaeli iline bağlı ilçelerden biri.

OTSU Nedir?

Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki).

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A A A B I I K K R S U Ğ Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Bağırsak,

7 Harfli Kelimeler

Aksırık, Bakarak, Bakırsı, Iraksak, Kabarık, Kısarak, Kurbağa, Sarıağı,

6 Harfli Kelimeler

Ağarık, Akarsu, Akraba, Bakara, Baraka, Bukağı, Burası, Kabara, Karağı, Karasu, Karkas, Karsak, Kasaba, Kasara, Kırağı, Kısrak, Kursak, Rakkas, Sabıka, Sabura, Sakağı, Saraka, Sarkık,

5 Harfli Kelimeler

Aksak, Araba, Araka, Bağır, Bakır, Barak, Barka, Basak, Basar, Basık, Baskı, Basur, Buğra, Burak, Bursa, Kabak, Kabuk, Kabus, Karık, Kasık, Kasır, Kırba, Kırık, Kırkı, Kısık, Kısır, Kıska, Kıskı, Kurak, Sabık, Sabır, Sabur, Sağır, Sağrı, Sakak, Sakar, Sarak, Sarık, Sığır, Sırık,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Abuk, Abus, Ağır, Ağrı, Ağsı, Akak, Akar, Aksu, Akur, Arak, Arık, Arka, Arsa, Asar, Asık, Asır, Askı, Bağa, Bağı, Bakı, Baks, Bara, Barı, Bark, Bası, Bura, Burs, Irak, Iska, Kaba, Kaka, Kara, Karı, Kars, Kasa, Kask, Kığı, Kırk, Kısa,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Aks, Ara, Arı, Ark, Asa, Ası, Ask, Bağ, Bak, Bar, Bas, Ira, Irk, Isı, Kak, Kar, Kas, Kığ, Kır, Kur, Rab, Rus, Sağ, Sak, Sığ, Sık, Sır, Sur,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, Ak, Ar, As, Bu, Ra, Su, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.