KURAMCILIK (TDK)

Kuram ortaya koyma, kurama bağlı olma durumu.

Kuramcılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAM Nedir?


1 . Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
2 . Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü: "İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler."- H. Taner.
3 . Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori: "Onun bir başka anlamı da bir düşüncenin, bir kuramın soyutça anlatılmasından doğar."- S. Birsel.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAY Nedir?


1 . Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).
2 . Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

A C I I K K L M R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kumarcılık, Kuramcılık, Kurmacılık,

8 Harfli Kelimeler

Kırılmak, Kırkılma, Kırmalık,

7 Harfli Kelimeler

Arıklık, Iraklık, Karılık, Kırılma, Kırmacı, Kırmalı, Kuklacı, Kumarcı, Kuralcı, Kuramcı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acımık, Akılcı, Akımcı, Alımcı, Arılık, Camlık, Cırlak, Cırmık, Ilıcak, Ilımak, Iraklı, Kalıcı, Karılı, Karlık, Karluk, Karmık, Kılmak, Kırkım, Kırklı, Kırkma, Kırlık, Kırmak, Kralcı, Kumalı, Kumral, Kuracı, Kuralı, Kurmak, Rakıcı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Aklık, Alıcı, Alkım, Arıcı, Camlı, Carlı, Cukka, Ilıca, Ilıma, Irmak, Kakım, Kalcı, Kalık, Kalım, Karık, Karlı, Kılık, Kılır, Kılma, Kımıl, Kırca, Kırcı, Kırık, Kırım, Kırkı, Kırma, Kucak, Kukla, Kulak, Kumar, Kumla, Kurak, Kural, Kuram, Kurca, Kurma, Lıkır, Makul,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Acur, Akıl, Akım, Aklı, Akur, Alık, Alım, Arık, Arlı, Cılk, Cuma, Cura, Ilık, Ilım, Irak, Kamu, Karı, Kırk, Kral, Kuka, Kula, Kuma, Kura, Mark, Rakı, Ruam, Ulak, Ulam, Umar, Urla,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Arı, Ark, Cam, Car, Cık, Cuk, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kıl, Kır, Kul, Kum, Kur, Lak, Lam, Mal, Ram, Rum, Uca, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, La, Ra, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.