KURALLI (TDK)

Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasi.

Kurallı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı K sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAİDE Nedir?


1 . Kural: "Onları sıkmamak için bahçeyi terk etmek zarafetin en sade kaidelerindendi."- H. Z. Uşaklıgil.
2 . Bir şeyin yere dayanan bölümü veya bir şeyin üzerine oturtulduğu nesne, ayaklık, duraç, taban, ayaklık: "Güneşten yanmamış tarafı fil dişi bir sütunun kaidesine benziyor."- H. E. Adıvar.
3 . argo Kalça.

KAİDELİ Nedir?


1 . Kurallı.
2 . Tabanı olan.

KIYA Nedir?

Adam öldürme suçu, cinayet.

KIYAS Nedir?


1 . Bir tutma, denk sayma.
2 . Karşılaştırma, oranlama, mukayese.
3 . eskimiş, dil bilgisi Örnekseme: "Birçok kelime türleri kıyasla yapılmıştır."- .
4 . mantık Tasım.

KIYASİ Nedir?


1 . Uygulama ve benzetme ile elde edilen.
2 . Kurala göre yapılmış, kurallı.

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

A I K L L R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kurallı,

6 Harfli Kelimeler

Kuralı,

5 Harfli Kelimeler

Allık, Karlı, Kural,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Akur, Alık, Allı, Arık, Arlı, Irak, Karı, Kral, Kula, Kura, Rakı, Ulak, Urla,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Ira, Irk, Kal, Kar, Kıl, Kır, Kul, Kur, Lak, Lal, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, La, Ra, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.