KURŞUNİ (TDK)


1 . Koyu kül rengi, kurşun rengi.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Herkesin gözünde koyu, kurşuni, nihayetsiz bir yas dumanı vardı."- H. E. Adıvar.

Kurşuni kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi U , altıncı harfi N , yedinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUMA Nedir?

Rus parlamentosunun alt kanadı.

DUMAN Nedir?


1 . Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz: "Emin ol ki her sigara yakışta / Daha duman tüter tütmez ordayım."- B. S. Erdoğan.
2 . Havalanan tozların veya sisin oluşturduğu bulanıklık: "Köyünün üstüne boz bir duman çökmüştü."- Y. Kemal.
3 . argo Kötü, yaman: "İşimiz duman. Hâlimiz duman."- .
4 . argo Esrar.

GÖZÜNDE Nedir?

(o kimseye) göre: "Şairin okurlar gözünde büyük çok büyük bir yeri vardır."- N. Ataç.

KOYU Nedir?


1 . Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı: "Koyu pekmez. Koyu süt."- .
2 . Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı: "Oturduğu yerden Boğaziçi'nin koyu mavi gecesinde bir balıkçı kayığı kayıp gidiyordu."- H. E. Adıvar.
3 . bilişim Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.
4 . mecaz Aşırı (davranış, düşünce vb.): "Daha eski zamanda koyu bir Türkçe taraftarıymış."- A. Ş. Hisar.
5 . mecaz Derin, hararetli: "Koyu bir sohbet."- .

KURŞUN Nedir?


1 . Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,
3 olan, 327,
4 °C'de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Kurşun boru."- .
3 . Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi: "Kanatları kurşunla parçalanmış bir kartal / Benim gibi seyreder, yerden, mavilikleri."- Y. N. Nayır.

KURŞUNİ Nedir?


1 . Koyu kül rengi, kurşun rengi.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Herkesin gözünde koyu, kurşuni, nihayetsiz bir yas dumanı vardı."- H. E. Adıvar.

NİHAYETSİZ Nedir?

Sonsuz, sonu gelmez, bitip tükenmez: "Kırk yaşına gelince bir yorgunluk hisseder, nihayetsiz ve sebepsiz bir can sıkıntısı duyarsınız."- Ö. Seyfettin.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

K N R U U İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kurşuni,

6 Harfli Kelimeler

Kurşun,

5 Harfli Kelimeler

Kuruş, Runik, Uşkun,

4 Harfli Kelimeler

Kuru, Şirk, Şuur, Uruk,

3 Harfli Kelimeler

Kin, Kir, Kur, Kuş, Niş, Nur, Run,

2 Harfli Kelimeler

İn, İş, Ki, Şu, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.