KUNDAKÇILIK (TDK)


1 . Yangın çıkarmak için kundak koyma işi.
2 . mecaz Ara bozuculuk.

Kundakçılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZUCU Nedir?

Bozma özelliği olan (kimse veya şey).

ÇIKARMAK Nedir?


1 . Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak: "Çantasından çok sayfalı, maroken kaplı küçük bir defter çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . (-i) Sonunu getirmek: "Bu para ile ayı çıkarırız."- .
3 . (-i) Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek.
4 . (-i) Bulmak, ortaya koymak: "Yalanını çıkarmak. Yanlışını çıkarmak."- .
5 . (-i) Hatırlamak: "Adamı nereden tanıdığımı tam olarak çıkarmaya çalıştım."- N. Cumalı.
6 . (-i, -den) Öfke, hırs, acı vb.nin zararını çektirmek: "Öfkesini benden çıkardı."- .
7 . (-i, -den) Sağlamak, elde etmek: "Ekmeğini taştan çıkarmak."- .
8 . (-i, nsz) Gibi göstermek, bir davranış yüklemek: "Birini hırsız çıkarmak. Suçlu çıkarmak."- .
9 . Sindirim yolundan dışarı atmak.
10 . İlgisini keserek uzaklaştırmak. 1
1 . (-i) Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak, soymak: "İhtiyar hatun, onun ayakkabılarını ve ceketini çıkarıp çekilip gitmişti."- S. F. Abasıyanık. 1
2 . (-i) Yayımlamak: "Gençlerin tenkitlerini gördü, yeni çıkardıkları edebiyat tarihlerini karıştırdı."- O. S. Orhon. 1
3 . (-i) Gidermek: "Lekeyi çıkarmak."- . 1
4 . (nsz) Sebep olmak, yol açmak: "Bir dedektif bürosu açmış, hükûmet zorluk çıkardığından kapatmıştı."- R. H. Karay. 1
5 . (nsz) Yapmak, üretmek: "Bu terzi çok iş çıkarıyor."- . 1
6 . (-e, nsz) Sunmak: "Konuklara çerez çıkardı."- . 1
7 . (-e, -i) Göstermek: "Sosyeteye bir ustabaşıyı kocam diye çıkaracaksın."- M. Ş. Esendal. 1
8 . (-i, -le) Bir şeyi bir örneğe göre yapmak: "Yeni öğrendiği bir tangoyu piyanoda tek parmakla çıkarmaya çalışan İlhami..."- H. Taner. 1
9 . (nsz) Yollamak, göndermek: "Bir adam çıkarıp oğlunu yanına getirtti."- .
20 . (nsz) Yükü boşaltmak: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay. 2
1 . (nsz) Resim yapmak. 2
2 . (nsz) Fotoğraf çektirmek. 2
3 . (-i), mecaz Söylemek: "Bu dedikoduyu ortaya mutlak bizim arkadaş çıkarmıştır."- O. C. Kaygılı. 2
4 . (-i, -den), matematik Üçüncü bir sayı elde etmek üzere belli bir sayıdan, daha az değerli başka bir sayı kadar birim eksiltmek, tarh etmek.

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

KUNDAK Nedir?


1 . Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez: "Kendisine uzattıkları ince ve beyaz bir kundağa sarılmış kızına baktı."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu bezle sarılmış bebek: "Dikmen Yıldızı kundağı kucaklayarak ağır, sarsıntılı adımlarla savcının arkasından yürüdü."- A. Gündüz.
3 . Saçları yemeninin içine alıp bağlama: "Baş kundağı."- .
4 . Korunmak için sıkı sıkıya sarılmış şey: "Dutların tomurcukları büyümüş, yaprakları burunlarını kundaklarından çıkarmışlardı."- . kundak (II) -ğı isim Rumca
1 . Yangın çıkarmak için bir yere konulan tutuşmuş yağlı bez parçası vb: "Ben şamdanımla evveli kapının önüne yığılan şeyleri, sonra cibinliği, perdeleri, bütün duvarları çeviren kundakları tutuşturacağım."- H. Z. Uşaklıgil.
2 . Tüfek gibi bazı ateşli silahlarda bunları çeşitli yönlere çevirmeye yarayan, namlunun altında bulunan ağaç veya metal bölüm: "Amcası Mustafa geldi eve, ona bir kundağı sedefli tüfek getirdi."- Y. Kemal.
3 . Arabalarda dingil yatağı.
4 . mecaz Ara bozma, fitne, fesat.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

YANGIN Nedir?


1 . Zarara yol açan büyük ateş: "Yangın yaklaştığı için yaverleri ve dostları telaşta idi."- F. R. Atay.
2 . Hastalıkta ateş.
3 . mecaz Coşkunluk.
4 . sıfat, mecaz Tutkun, düşkün, âşık: "Haydi ben kumar yangınıyım fakat senin vaziyetin benimkinden daha vahim."- M. Yesari.

A D I I K K K L N U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kundakçılık,

8 Harfli Kelimeler

Kaçıklık, Kadınlık, Kanıklık, Kulakçık, Kundakçı, Kundaklı,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Anıklık, Anlıkçı, Dukalık, Kaçınık, Kadılık, Kadınlı, Kulakçı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Alındı, Anılık, Çakılı, Çıkkın, Çınlak, Dalınç, Ilıkça, Kaçkın, Kaçlık, Kakınç, Kaklık, Kalçın, Kalkık, Kılçık, Kınalı, Kundak,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Andıç, Andık, Anlık, Çakıl, Çakın, Çalık, Çalkı, Çandı, Çanlı, Çıkak, Çıkan, Çıkık, Çıkın, Dılak, Dualı, Kaçık, Kaçlı, Kadın, Kakıç, Kalıç, Kalık, Kalın, Kanık, Kanlı, Kılıç, Kılık, Kınık, Kınlı, Kukla, Kulaç, Kulak, Kunda, Laçın, Lakçı, Nakdı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Adıl, Adlı, Akıl, Akın, Aklı, Alçı, Aldı, Alıç, Alık, Alın, Anık, Çakı, Çalı, Çıkı, Çuka, Dank, Duka, Ilık, Kaçı, Kadı, Kanı, Kına, Klan, Kuka, Kula, Uçak, Ulaç, Ulak, Ulan,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Anı, Çak, Çal, Çan, Çın, Çul, Dal, Dua, Dul, Dun, Kaç, Kak, Kal, Kan, Kıç, Kıl, Kın, Kul, Lak, Lan, Nal, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ak, Al, An, La, Uç, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.