KULLANILMAK (TDK)

Kullanma işine konu olmak: "Allık kullanılmakta ise de dudakları kırmızıya boyamak henüz âdet değil."- R. H. Karay.

Kullanılmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOYAMAK Nedir?


1 . Boya sürerek veya boyaya batırarak renk vermek: "Rastıkla, yanağındaki beni de boyadı."- .
2 . mecaz Ağır söz söylemek, aşağılamak.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DUDAK Nedir?


1 . Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri: "Birdenbire kavalı dudaklarına götürdü ve üfürmeye başladı."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Ağız: "Eve dudağınızda bir şarkı ile dönüyorsunuz."- H. Taner.

HENÜZ Nedir?


1 . Az önce, daha şimdi, yeni: "Memleketten henüz dönmüş, avlunun duvar dibinden yine mutfağa doğru yürüyordum."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Daha, hâlâ: "Henüz hareket etmeyen otomobile yaklaştı."- R. N. Güntekin.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KIRMIZ Nedir?

Kırmız böceğinden çıkarılan parlak al boya, çiçek boyası.

KIRMIZI Nedir?


1 . Al, kızıl renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Siyah zülüflü, kırmızı dudaklı, altın ve mercan gerdanlı kadınlar."- A. Haşim.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KULLANILMA Nedir?

Kullanılmak işi.

KULLANILMAK Nedir?

Kullanma işine konu olmak: "Allık kullanılmakta ise de dudakları kırmızıya boyamak henüz âdet değil."- R. H. Karay.

KULLANMA Nedir?

Kullanmak işi, istimal: "Deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı; yer sofrasında bunu kaşık, çatal yerine dürümleyerek kullanmayı beceriyordu."- R. H. Karay.

A A I K K L L L M N U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kullanılmak,

10 Harfli Kelimeler

Kullanılma,

9 Harfli Kelimeler

Kıllanmak, Kullanmak,

8 Harfli Kelimeler

Kalınmak, Kalkınma, Kıllanma, Kınlamak, Kullanım, Kullanma, Ukalalık,

7 Harfli Kelimeler

Alınmak, Anılmak, Anlaklı, Anlamlı, Anmalık, Iklamak, Kakılma, Kakmalı, Kalınma, Kalmalı, Kanıkma, Kınamak, Kınlama, Kulaklı, Lalalık, Muallak, Ulanmak, Unlamak,

6 Harfli Kelimeler

Alınma, Amalık, Analık, Anılma, Iklama, Kakıma, Kalkan, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kanmak, Kılmak, Kınama, Kumalı, Laklak, Manalı, Mualla, Ulamak, Ulanma, Unlama,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Aklık, Akmak, Akman, Alkan, Alkım, Allık, Almak, Alman, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Kakım, Kakma, Kalak, Kalan, Kalık, Kalım, Kalın, Kalma, Kaman, Kanal, Kanık, Kanka, Kanlı, Kanma, Kılma, Kukla, Kulak, Kuman, Kumla, Makak, Makul, Malak, Malul, Namlı, Namlu, Ukala,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Allı, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Kaka, Kala, Kama, Kamu, Kana, Kanı, Kına, Klan, Kuka, Kula, Kuma, Laka, Lala, Lama, Mala, Mana, Maun, Ulak, Ulam, Ulan,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Kak, Kal, Kam, Kan, Kıl, Kın, Kul, Kum, Lak, Lal, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, La, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.