KULLANILMIŞ (TDK)

Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel: "Kullanılmış saat."- .

Kullanılmış kelimesi baş harfi K son harfi Ş olan bir kelime. Başında K sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi I , onbirinci harfi Ş . Başı K sonu Ş olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

MÜSTAMEL Nedir?


1 . Kullanılmış olan.
2 . Yeni olmayan, eski.

OLMUŞ Nedir?


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

SAAT Nedir?


1 - Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit zaman parçası.
2 - Vakit, zaman.
3 - Bir işin yapıldığı belirli zaman.
4 - Bayağı yürüyüşle bir saatte alınan yol.
5 - Günün hangi saati olduğunu gösteren aygıt.
6 - Sayaç.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YENİ Nedir?


1 . Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."- .
2 . Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda."- .
3 . En son edinilen: "Yeni eve taşındık."- .
4 . İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker."- .
5 . O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."- .
6 . Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz."- .
7 . Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var."- .
8 . zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A I I K L L L M N U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kullanılmış,

10 Harfli Kelimeler

Kullanımlı, Kullanışlı,

8 Harfli Kelimeler

Kullanım, Kullanış,

7 Harfli Kelimeler

Alınlık, Alışkın, Ilınmak, Kalımlı, Kamışlı, Kılınma, Kumaşlı, Nakışlı,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Alımlı, Alınış, Alışık, Alışkı, Anılık, Anılış, Aşıklı, Aşınım, Ikınma, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Işılak, Işımak, Kınalı, Kumalı, Şıllık, Ulaşım, Uşaklı,

5 Harfli Kelimeler

Akşın, Alkım, Alkış, Allık, Anlık, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Ilıma, Işıma, Işkın, Kalım, Kalın, Kalış, Kamış, Kanış, Kanlı, Kaşlı, Kılış, Kıllı, Kılma, Kımıl, Kınlı, Kışın, Kışla, Kuman, Kumaş, Kumla, Makul, Malul, Maşuk, Nakış, Namlı, Namlu, Şakul, Şanlı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Alık, Alım, Alın, Alış, Allı, Anık, Aşık, Aşım, Ilık, Ilım, Işık, Işıl, Işın, Işkı, Kamu, Kanı, Kına, Klan, Kula, Kuma, Maun, Ulak, Ulam, Ulan, Ulaş, Uşak,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Anı, Aşı, Aşk, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kıl, Kın, Kış, Kul, Kum, Kuş, Lak, Lal, Lam, Lan, Mal, Maş, Muş, Nal, Nam, Şak, Şal, Şan, Şık, Şua, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Aş, La, Şu, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.