KULLANIŞSIZ (TDK)

Kullanılması güç, kullanılmaya elverişli olmayan: "Kullanışsız bir ev."- .

Kullanışsız kelimesi baş harfi K son harfi Z olan bir kelime. Başında K sonunda Z olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi U , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi I , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi I , onbirinci harfi Z . Başı K sonu Z olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELVERİŞLİ Nedir?


1 . Uygun, müsait: "Halim'e içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı."- A. İlhan.
2 . İşe yarayan, ergonomik.

KULLANILMA Nedir?

Kullanılmak işi.

A I I K L L N S U Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kullanışsız,

9 Harfli Kelimeler

Şanslılık,

8 Harfli Kelimeler

Kullanış, Nakışsız, Nazlılık, Sızlanış,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Akışsız, Alınlık, Alışkın, Anızlık, Azınlık, Islanış, Kasılış, Kazılış, Kınasız, Kısalış, Nakışlı, Sakınış, Sakızlı, Salınış,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Alınış, Alışık, Alışkı, Anılık, Anılış, Anızlı, Asılış, Asıllı, Askılı, Aşıklı, Aşısız, Azıklı, Iskuna, Işılak, Kansız, Kılsız, Kınalı, Kınsız, Lazlık, Sazlık, Şansız, Şanslı, Şıllık, Uşaklı, Uzanış, Uzlaşı,

5 Harfli Kelimeler

Akşın, Alkış, Allık, Anlık, Ansız, Asılı, Asklı, Aslık, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Azılı, Azlık, Islak, Islık, Işkın, Kalın, Kalış, Kanış, Kanlı, Kaslı, Kasnı, Kaşlı, Kazıl, Kılış, Kıllı, Kınlı, Kısış, Kışın, Kışla, Kızan, Kızıl, Kızış, Nakıs, Nakış, Nakız, Nasıl, Nazlı, Sakın, Sakız,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Akış, Aklı, Aksu, Alık, Alın, Alış, Allı, Anık, Anız, Asık, Asıl, Askı, Aşık, Azık, Azış, Ilık, Isıl, Isın, Iska, Işık, Işıl, Işın, Işkı, Kanı, Kazı, Kına, Kısa, Klan, Klas, Kula, Salı, Sanı, Sıkı, Sıla, Sızı, Sual, Suna, Şans,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Anı, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Azı, Isı, Kal, Kan, Kas, Kaş, Kaz, Kıl, Kın, Kış, Kız, Kul, Kuş, Kuz, Lak, Lal, Lan, Laz, Nal, Nas, Naz, Sak, Sal, San, Saz, Sık, Şak, Şal, Şan, Şaz, Şık, Şua, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, As, Aş, Az, La, Su, Şu, Un, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.